Projektdetaljer

Beskrivelse

Benefit for Regions (B4R) igangsætter et bydende nødvendigt funktionelt dansk-tysk samarbejde indenfor emnet udvikling af landdistrikter. Landdistrikter opfattes på begge sider af grænsen ofte som fremtidens "problemregioner" m. h. t. deres økonomiske og sociale udvikling. I lyset af den fortsatte globalisering og økonomiske dynamik udtrykkes det i prognoser, at disse områder vil miste betydning i den generelle økonomiske og sociale udvikling. Mange landdistrikter står overfor udfordringer såsom fraflytning og aldrende befolkning, mangel på kvalificeret arbejdskraft, svag erhvervsstruktur samt et image, som generelt er negativt. Målsætningen med B4R er at stoppe denne tendens gennem forbedringer i det dansk-tyske samarbejde. Netop Interreg-regionen er i kraft af ligheder m. h. t. geografi, demografiske udfordringer og landdistrikter med strukturer, som ligner hinanden, et oplagt område for at tilstræbe fælles løsninger. En anden grad af udvikling på regionalt såvel som nationalt niveau i sager vedrørende fremme af landdistrikterne skaber store synergier og et frugtbart basis af gensidig læring. B4R vil i den forbindelse pege på mulige samarbejdsområder og identificere en bred vifte af fokuspunkter for fælles handling og aktivitet. Fælles målsætninger, såsom at øge den regionale værditilvækst eller at udarbejde innovative løsninger på fælles fokusområder (f. eks. sundhed og turisme), vil resultere i bæredygtige samarbejdsstrukturer på det institutionelle niveau. B4R vil sammen med alle parterne indenfor netværket i et omfang, der ikke er set tidligere, skabe en oversigt over og strukturering af problematikken i landdistrikterne. Denne oversigt vil for første gang give mulighed for, at hver kommunes ønske om vitalisering af landdistrikterne bliver til noget håndgribeligt med detaljer, som artikuleres på en konkret måde. En vigtig komponent er i den forbindelse udarbejdelsen af et fælles metodegrundlag. Netop inddragelses- og kommunikationsmetoder har en stor betydning i forb. m. denne proces, idet metoder, som anvendes p. t., ofte ikke er 'skræddersyede' nok til de especielle krav og behov, som landdistrikterne har. Dette forhold gælder det om at forbedre, og det har B4R til hensigt at gøre . M. h. p. at lade resultaterne fra projektet indgå i den kommunale praksis gennemføres i projektet på den ene side en række case studies, og på den anden side udvikles i fællesskab en strategi for Interreg-regionen, som medvirker til at supplere og optimere eksisterende kommunale tiltag. Etableringen af en tysk-dansk digital informationspool i form af en informationssamling danner grundlag for det. Benefit for Regions yder således et vigtigt bidrag til, at landkommuner styrkes og beholder deres handlingsevne i forhold til fremtidige udfordringer som f. eks. den demografiske omstilling.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201630/06/2019

Samarbejdspartnere

 • Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH (Projektpartner)
 • Kreis Plön (Projektpartner)
 • Kreis Schleswig-Flensburg (Projektpartner)
 • Kiel University of Applied Sciences (Projektpartner)
 • Landesamt für Landwirtschaft (Projektpartner)
 • Sønderborg Kommune (Projektpartner)
 • Svendborg Kommune (Projektpartner)
 • Kalundborgegnens Erhvervsråd (Projektpartner)
 • Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH (Projektpartner)
 • Guldborgsund Kommune (Projektpartner)
 • Syddansk Universitet (leder)