Balance, Aktivitet og Livskvalitet

  • la Cour, Karen (Projektleder)
  • Pilegaard, Marc Sampedro (Koordinator)
  • Jørgensen, Dorthe Søsted (Projektdeltager)
  • Timm, Helle (PI)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskning viser, at mennesker med kronisk eller fremskreden kræft har svært ved at fordele deres ressourcer og balancere energi og kræfter, så de kan deltage i de aktiviteter, som har størst betydning for dem. Derudover viser forskning, at aktiviteter, der bidrager til glæde, fysisk udfoldelse og samvær med andre mennesker, er vigtige for at kunne klare hverdagen med kronisk eller fremskreden kræft, da det kan lede tankerne væk fra sygdom og problemer og i stedet fokusere på, hvad der skaber glæde og mening. Der har hidtil ikke været fokus på at sikre bedre balance i dagligdagen for disse mennesker, og hvad der skaber glæde.
Formål: Balance, Aktivitet og Livskvalitet (BAL-projektet) har til formål at udvikle og evaluere effekten af en ressource-orienteret intervention til mennesker med kronisk eller fremskreden kræft, der skal sikre bedre livskvalitet og aktivitetsbalance samt give mere glæde og energi i dagligdagen.
BAL-projektet udgør den tredje arbejdspakke af forskningsprogrammet ”Koordination af rehabilitering og palliation (KRP) til mennesker med fremskeden kræft”. Det første delstudie i BAL-projektet har til formål at afprøve forskellige interventionskomponenter i REHPAs forskningsklinik, der bidrager med yderligere viden til at udvikle version 1.0 af en ressource-orienteret KRP-intervention
Metode
Et eksplorativt feasibility studie gennemføres i REHPAs forskningsklinik, hvor en ressource-orienteret intervention vil blive afprøvet.
Interventionen er i udviklet i tæt samarbejde med brugere, såvel mennesker med kræft som fagprofessionelle fra kommunalt regi og REHPA's forskningsklinik. Interventionen er overvejende gruppebaseret og består af en kombination af workshops med oplæg og aktiviteter. Det omfatter et 5-dagesophold ved REHPA, hvorefter deltagerne er hjemme for at afprøve den tilegnede viden fra opholdet. Forløbet slutter med, at deltagerne returnerer på en 2-dagesopfølgning. Interventionen er tværfaglig og består af ergo- og fysioterapeuter, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver og kunstterapeut. Interventionen leveres på to forløb; foråret 2021 og efteråret 2021.
Data indsamles ved baseline (T1), i løbet af det fem-dagesophold ved REHPA (T2), efter endt 5-dagsophold (T3), før opfølgningsopholdet efter syv uger (T4), i løbet af opfølgningsopholdet (T5) og efter 12 ugers opfølgning (T6).
Følgende dataindsamlingsmetoder bliver anvendt: 1) spørgeskema, 2) strukturerede interviews, 3) fokusgruppeinterviews og 4) deltagerobservation. Outcome mål er livskvalitet, fysisk funktion, fatigue og aktivitetsbalance. Der er løbende brugerinvolvering.
Projektet er eksternt finansieret af Kræftens Bekæmpelse og med intern medfinansiering fra REHPA og SDU, Forskningsenheden for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser.

Lægmandssprog

BAL-projektet sætter fokus på en ressource orienteret tilgang til koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med fremskreden kræft. Et væsentlig forhold for disse mennesker er at sygdommen er uhelbredelig, hvorfor fokus på mening, indhold og glæde i den sidste del af livet er af væsentlig betydning.
Kort titelBAL-projektet
AkronymBAL
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2024