Børneliv i sund balance

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Procesevaluering af projekt Børneliv i sund balance. Projektet løber fra 2020 til 2024 og tager udgangspunkt i vidensbaserede indsatser, der fremmer børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos børnene. Målgruppen er børn 0-10 år og målet er, at alle relevante voksne i lokalsamfundet – herunder forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole, lokale idrætsforeninger og erhvervsliv – arbejder sammen og tager fælles ansvar for at styrke sundheden og trivslen hos børnene. Der er særligt fokus på implementering og erfaringsdannelse på tværs af kommuner og institutioner.
AkronymBISB
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2025

Emneord

  • Børn, sundhedsfremme, social ulighed, implementering