Arbejdsmiljø og Kontrakter i Bygge & Anlæg

Projekter: ProjektAndre statslige institutioner

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil bidrage med ny viden om den dynamiske vekselvirkning
mellem aftalemateriale og arbejdsmiljøpraksis, som har betydning for det arbejdsmiljø, som kommer til udtryk i opførelsen af BA-projekter. Denne viden kan understøtte en systematisk arbejdsmiljøindsats på arbejdspladserne, hvor der arbejdes proaktivt med at sætte rammer for et godt arbejdsmiljø.
Projektet bidrager til prioriteringen ”Viden om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats” ved at skabe forskningsbaserede værktøjer til vurdering af aftalemateriale og vurdering af arbejdsmiljøpraksis i BA projekter. Dermed bidrager projektet også, på længere sigt, til de nationale mål om at nedbringe
antallet af arbejdsulykker, at færre udsættes for farlig kemi på arbejdet, at færre udsættes for væsentlige fysiske belastninger, og at færre udsættes for væsentlige psykiske belastninger.

Der udarbejdes to vurderingsværktøjer baseret på eksisterende forskning samt inddragelse af eksperter og aftagere. Det ene værktøj anvendes til at vurdere arbejdsmiljøbeskrivelser i aftalematerialet (fordringer og barrierer), mens det andet anvendes til at vurdere arbejdsmiljøet i praksis i byggeprojekterne. Der
anvendes en kvalitativ komparativ analysestrategi til at undersøge de komplekse og kausale sammenhænge mellem arbejdsmiljøet, som det beskrives i aftalematerialet på BA-projekter, og arbejdsmiljøet under udførelsen af byggeriet.
Projektet leverer altså følgende forskningsbaserede produkter til BA-branchen:
1. Værktøj til at vurdere arbejdsmiljø i udbud og kontrakter 2. Værktøj til at vurdere arbejdsmiljø i praksis 3. Anbefalinger til at sikre arbejdsmiljøet i udbud og kontrakter De tre produkter er efterspurgt af branchen, ligesom afprøvningen af værktøjerne bidrager med væsentlig viden om sammenhænge mellem kontrakt og viden. Projektet vil udvikle værktøjer og anbefalinger til at vurdere og integrere arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojekters udbud (bygge- og anlæg forkortes BA), kontrakter og byggeproces. Vurderingsværktøjerne baseres på eksisterende viden og udvikles i samarbejde med eksperter i arbejdsmiljø i BA og afprøves empirisk. Ud fra afprøvningen formidles en række anbefalinger om integrationen af arbejdsmiljø i aftaler. De udviklede værktøjer og anbefalinger vil kunne anvendes af bygherrer, rådgivere og myndigheder. Projektet vil undersøge hvilke faktorer i aftalematerialet (anvendes som samlebetegnelse for udbud og kontrakter), der danner et godt grundlag for arbejdsmiljøet i byggeprojekter, så bygherre allerede ved indgåelsen af kontrakter kan skabe en forebyggende arbejdsmiljøindsats i BA-projektet. Kontrakten er central for bygherres mulighed for at stille krav til arbejdsmiljøarbejdet.
Trods mange års indsatser rummer BA-arbejde fortsat arbejdsmiljømæssige risici. Grundlaget for arbejdsmiljøarbejdet skabes i planlægningsfasen, og rammerne afhænger af det udbud, bygherre gennemfører, og som forpligter BA-projektets aktører. Projektet analyserer de komplekse sammenhænge mellem arbejdsmiljøet, som det beskrives i aftalematerialet, og det arbejdsmiljø der kommer til udtryk i
praksis.
Kort titelAKiBA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/202131/07/2024