A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond - Lombardic-Danish Interactions: The possible connection between Danish and North Italian redbrick architecture in the 12th Century AD

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Da kunsten at brænde ler til tegl ved midten af 1100-tallet blev introduceret i Danmark, markerede det et nybrud i den hjemlige bygningskultur. I en tid hvor alt byggeri, uanset funktion og status, var af træ eller natursten, gråt eller brunt, rejste der sig nu kirker og borge med klare røde facader, der må have virket både fremmedartede og overvældende. Dette projekt kaster lys over mysteriet om, hvordan teglstenskunsten blev introduceret i Danmark. Hypotesen er, at det skyldtes en direkte forbindelse til Lombardiet i Norditalien. Vi vil tilvejebringe nye naturvidenskabelige data fra to kirker på Sjælland og to nær Milano. Sammen med bygningsarkæologiske undersøgelser vil dette afsløre, om der er anvendt identiske teknologier begge steder, og om kronologien i de enkelte byggeriers dateringer kan bekræfte hypotesen.
Projektet er afgørende for den kulturhistoriske forståelse af udgangspunktet i dansk og nordtysk teglstenbyggeri og er et vigtigt element i den større historiske fortælling fra perioden hvor teglstensbyggeriet blev indført i området omkring Østersøen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/202031/10/2022