Analyse af forsknings- og teknologiområder i Danmark

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet kortlægger og vurderer de danske forskningsmæssige og teknologiske styrkeområder. Analysen skal ligge til grund for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udpegning af de nationale styrkepositioner og spirende styrkepositioner, som danner grundlag for den offentligt finansierede klyngeindsats fra 2024 og frem. COWI er projektleder og Erhvervsstyrelsen er opdragsgiver.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato23/01/202331/03/2023