Aliasunneq - unge studerendes perspektiver på online sorggruppe

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Inddragelse af unges perspektiver på online sorggruppe skal forbedre indsatsen til efterladte efter selvmord, drab og ulykker.

Online sorggruppen, der har fået navnet Aliasunneq, startes op i Studenterrådgivningen i løbet af vinteren 2023. Et pilotstudie skal, med udgangspunkt i unge studerendes sorgerfaring og erfaringer fra gruppeterapiforløbet, bl.a. afklare behovet for et større forsknings- og udviklingsprojekt, der skal undersøge og udvikle online sorggruppeterapi, sammen med de studerende. Studenterrådgivningen, under Center for National Vejledning, Selvstyret, samarbejder med lektor og forsker Anja Hvidtfeldt Stanek fra Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet i Danmark om at gennemføre pilotstudiet af en online sorggruppen.
En rapport, udgivet af MIO (MIO - Grønlands Børnerettighedsinstitution, 2022) peger på, at unge har et stort behov for at tale om deres sorg og fx bærer på skyld og skam i forbindelse med familie eller venners selvmord. Rapporten er unges anbefalinger til Selvstyrets kommende selvmordsforebyggelsesindsats. Ifølge rapporten, ved de unge ofte ikke, hvor de skal henvende sig med deres sorg, og de synes, at de eksisterende tilbud, om fx psykologhjælp, er utilstrækkelige og irrelevante. Flere af de unge fortæller, at de, på grund af sorgen over deres pårørendes død, selv har haft selvmordstanker. Der er således et stort og samfundsmæssigt behov for at udvikle interventioner, der er tilpasset de unges behov for hjælp, på måder, der gør terapien relevant for netop dem.
Studenterrådgivningen er Selvstyrets tilbud til alle studerende i hele Grønland om op til 10 gratis psykologsamtaler. Online sorggruppeforløbet Aliasunneq er et nyt initiativ, der er opstået på baggrund af, at mange studerende søger hjælp til at bearbejde deres sorg i forbindelse med familie, venners eller en partners død. Hensigten med onlineformatet er, at tilbuddet kan nå ud til alle studerende i Grønland, både i byer og i bygder, og at studerende gives mulighed for at udveksle sorgerfaringer med andre studerende i samme situation.

Pilotprojektet vil tage udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål:
• Hvilke kulturelle og samfundsmæssige betingelser har betydning for studerendes muligheder for sorgbearbejdelse, og hvordan skaber vi relevant terapi i en online sorggruppe - fra de studerendes perspektiv.

Pilotprojektets resultater vil bl.a.blive præsenteret i oplæg på de grønlandske uddannelsesinstitutioner og danne udgangspunkt for workshops for de studerende om, hvordan vi bliver bedre til at tale om svære tanker og følelser.
Det skal understreges, at pilotprojektet er Studenterrådgivningens initiativ, og, på nuværende tidspunkt, ikke er en del af Selvstyrets selvmordsforebyggelsesindsats.
StatusIkke startet
Effektiv start/slut dato02/02/202331/05/2023

Samarbejdspartnere

  • Studenterrådgivningen, Center for National Vejledning, Grønlands Selvstyre (leder)
  • Grønlands Forskningsråd - Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit