AKtivitet, Kræft og livskvalitet i eget hjem, AKT-projektet

 • la Cour, Karen (PI)
 • Brandt, Åse (Co-PI)
 • Wæhrens, Eva (Koordinator)
 • Lindahl-Jacobsen, Line (Projektdeltager)
 • Østergaard, Lisa Gregersen (Projektdeltager)
 • Pilegaard, Marc Sampedro (Ph.d.-studerende)
 • Peoples, Hanne (Ph.d.-studerende)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kræftsygdomme medfører ofte nedsat funktion, som kan påvirke evnen til at udføre hverdagens nødvendige og ønskede aktiviteter. Derfor har indsatser, der støtter mennesker med kræft i at udføre hverdagens aktiviteter og leve en tryg og sikker hverdag, stor betydning. I palliativ indsats mangler der fokus på disse aktiviteter, ligesom forskning på området er yderst begrænset.
Det overordnede formål med projektet var at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker, som lever med en fremskreden kræftsygdom, kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet. Målgruppen var voksne med en fremskreden kræftsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelser
Metode
Projektet inkluderede deltagere fra universitetshospitalerne i Aarhus (AUH) og Odense (OUH). Det bestod af tre delstudier:
• Studie 1: Et tværsnitsstudium, der inkluderer 180 patienter. Det undersøger de specifikke aktivitetsproblemer, som mennesker med kræft har i hjemmet: hvilke problemer de har, hvordan disse opleves, samt behov for intervention
• Studie 2: Et litteraturstudie af eksisterende forskning om effekter af interventioner ift. aktivitetsproblemer, der blev identificeret i studie 1. På det grundlag specificeres et interventionsprogram baseret på en kompensatorisk tilgang med tilpasning af aktiviteter og aktivitetsmønstre, hjælpemidler og boligindretning. Programmet pilottestes på 10 deltagere
• Studie 3: En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af effekten af interventionsprogrammet mht. udførelse af daglige aktiviteter, livskvalitet og omkostningseffektivitet. Der indgår 180 deltagere, som randomiseres til intervention eller kontrol, der består af den sædvanlige aktivitetsrettede indsats fra hospitaler og kommuner. Data indsamles før randomisering, ved to- måneders og seks-måneders opfølgning.
Kort titelAKT-projektet
AkronymAKT
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201230/06/2017

Samarbejdspartnere

 • Aarhus Universitetshospital (Projektpartner)
 • Odense Universitetshospital (Projektpartner)
 • Socialstyrelsen (Projektpartner)
 • Syddansk Universitet (leder)
 • Kræftens Bekæmpelse (Beneficiary)
 • TrygFonden (Beneficiary)