Udnævnt til medlem af arbejdsgruppen, der skal udarbejde: Retningslinier for udredning og behandling af børn og unge med ADHD

  • Dalsgaard, Søren (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Tildelende organisationerBørne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark