Marsvinets lydverden: Bioakustik hos vilde marsvin i danske farvande

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

 

Marsvins lyde er grundigt undersøgt i fangenskab, men vi ved stadig meget lidt om, hvordan de orienterer sig i naturen og finder føde vha. deres sonarsystem. Det er netop det, vi ønsker at undersøge gennem nærværende projekt. Med ny "state of the art" teknologi ("tags") på marsvinets rygfinne er det muligt at give svar på basale spørgsmål som: Hvordan bruger marsvinet sonaren til orientering? Hvor tit og hvordan kommunikere de med hinanden? Bruger marsvinet en særlig dykkeadfærd og et særligt lydmønster under byttefangst? Er der sammenhæng mellem deres dykkeadfærd og brug af sonar?


Bibliografisk note: Projekt i samarbejde med Jonas Teilmann, DMU, Aarhus Universitet
Emneord: Akustisk kommunikation

Bevilling til kr 160.000- til formålet.
Tildelende organisationerCarlsbergfondet

Emneord

  • Akustisk kommunikation