Personligt legat: 32.500 fra Søster Marie Dalgaards Fond

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Tildelende organisationerSøster Marie Dalgaards Fond