Personligt legat: 25.000. Søster Marie Dalgaards Fond

  • Thygesen, Marianne Kirstine (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser