Personligt legat: 25.000. Søster Marie Dalgaards Fond

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser