N.C. Nielsens Kirurgiske Ærespris

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser