N.C. Nielsens Kirurgiske Ærespris

    Pris: Priser, stipendier, udnævnelser