Læring ved intervention med digitale værktøjer i idrætslæreruddannelsen: Der er ikke noget så teortisk som en udfordret praksis

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

Offentlig forsvar af ph.d.-afhandlingen: Læring ved intervention med digitale værktøjer i idrætslæreruddannelsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Tildelende organisationerSyddansk Universitet