ICLUs och Skånes Idrottsforbunds pris för bästa idrottsuppsats vid Lunds universitet 2006/2007

  • Larsen, Carsten Hvid (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

Emneord: Talentudvikling, systemteori, sportspsykologi; idrætspsykologi, læring, viden, Færdigheder, målsætninger

Christian Engell och Carsten Hvid Larsen vid institutionen for psykologi får priset for bedsta idrottsuppsats vid Lunds universitet 2006/2007. Uppsatsens titel er A sys¬tem theory perspective on goal setting - An explorative case study with four professional football players. Upp¬satsen er en magisteruppsats i psykologi vid Lunds universitet. Forfattarna føljer under ett års tid fyra unga professionella danska fotbollsspelare och hjælper dem att formulera långsiktiga och kortsiktiga målsættningar genom initiala observationer och upprepade semistrukturerade samtal. Særskild vikt lægger forfattarna vid att problematisera målformulerandet utifrån ett sys¬tem¬teoretiskt perspektiv. For fotbollsspelarna innebæ samtalen och målsættandet fræmst en møjlighet till reflektion och økad kompe¬tens att "læra sig att læra". Engell och Hvid Larsens uppsats uppmærksammas for dess teoretiska utveckling av målsættandet inom idrott genom att problematisera moment i formulerandet av mål. Forfattarna lyckas dessutom med att levandegøra det empiriska materialet och lyfta fram komplexiteten i processen av målsættande och de olika forutsættningar som olika fotbollsspelare har att utga ifrån. Lund 2008-02-06. For ICLUs styrelse Anita Dahlgren Åke Nilsen
Tildelende organisationerICLU

Emneord

  • Talentudvikling
  • systemteori
  • sportspsykologi; idrætspsykologi
  • læring
  • viden
  • Færdigheder
  • målsætninger