H.O. Lange - Prisen 2014

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

H.O. Lange-Prisens modtager 2014

Der er stadig krudt i emnet 1864. Det så man ikke mindst i 2014 – hvor 150-året for krigen og nederlaget i 1864 blev markeret på flere måder. Ud over en meget omtalt tv-serie var der et par særlige bogudgivelser, der stak ud fra mængden. En af dem var Rasmus Glenthøjs bog: 1864, Sønner af de slagne.

Bogen ramte ikke bare plet hos anmelderne, men også hos komiteen bag H.O. Lange-Prisen, som tildeler Rasmus Glenthøj årets H.O. Lange-Pris 2014 for fremragende forskningsformidling. Rasmus Glenthøj (f. 1977) er ph.d. i historie og til daglig adjunkt ved Syddansk Universitet. I forbindelse med 1814-jubilæet var han projektleder for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejdes program samt sad i såvel Stortingets som Folketingets udvalg for den dansk-norske markering af jubilæet.

I motivationen fra komiteen bag H.O. Lange-Prisen lyder det således:

”1864 er et alt andet end overset emne i dansk historie og har beskæftiget et ikke ringe antal historikere, så der har skullet noget til for at anlægge en ny synsvinkel uden at træde forgængerne over tæerne. Det er med dette værk lykkedes for Rasmus Glenthøj, der udnytter det kendte stof suverænt for at give en ny tolkning af både forudsætningerne op til og begivenhederne i 1864. Glenthøj vil aflive opfattelsen af, at krigen var selvforskyldt, og fokuserer i stedet på forudsætninger fra treårskrigen (der måtte komme en ny krig) og den desperate situation i 1864, hvor den store politiske splittelse og de mange involverede, herunder stormagterne, vanskeliggjorde eller umuliggjorde en tålelig politisk løsning på krisen, hvorfor de nationalliberale politikere også frikendes for at være både krigsliderlige og inkompetente. Det er et veldokumenteret og perspektivrigt bidrag til et klassisk emne i dansk historie, dertil velskrevet og med mange velvalgte illustrationer”.

Se hele prisoverrækkelsen her

H.O. Lange-Prisen, der er på 50.000 kr., blev indstiftet i 2001 af Det Kongelige Bibliotek og G.E.C. Gads Fond. Den gives for fremragende formidling af forskning inden for de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag eller undtagelsesvist inden for naturvidenskab.