Gæsteprofessor ved Sunnaas Sykehus

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser