Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg: Vibeke Borbergs Ph.d.-afhandling om "Princippet om offentlighed i retsplejen"

  • Thomas Elholm (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser