Ekstern bevilling på DKK 51.500 fra Psykiatriens Forskningsfond: Forskelle i behandling af børn for ADHD i Danmark: En beskrivelse af de anvendte behandlinger for ADHD på de involverede børne-ungdoms psykiatriske afdelinger 2007-2010.

  • Kærlev, Linda (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

Forlænget til 2012. Linda Kærlev og Niels Bilenberg til dækning af udgifter til dataudtræk, formidling og rejseomkostninger.