Early Career Award

  • Høybye, M. T. (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

Prisen gives af International Society of Behavioral Medicine som en anerkendelse til lovende forskere eller klinikere tidligt i deres karriere for at opmintre yderligere karriereudvikling indenfor Behavioral Medicine. Mette Terp Høybye modtager prisen som en anerkendelse af hendes forskning om brugen af internet-baserede støtte interventioner til styrkelse af kræftpatienters trivsel og mestring af sygdom.
Tildelende organisationerInternational Society of Behavioral Medicine