DSEBs Innovations- og entreprenørskabspris 2016

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Tildelende organisationerDanish Society for Education and Business