Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forsknings forskerpris

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser