CfJ. Videreuddannelse af journalister. Pressens Uddannelsesfond. DKK 529.000

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser