Bagger Sørensen Fondens Forskerpris

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

Bagger Sørensens Fondens store forskerpris gives til 1 person hvert år. Prisen er på kr. 500.000. Prisen gives til modtager der har ydet en elitær forskningindsats på allerhøjeste internationale niveau objektiviseret ved bibliometrisk analyse. Halvdelen af prisen er en personlig hædersgave. Den anden halvdel skal anvendes til forskning.
Tildelende organisationerBagger Sørensen Fondens Forskerpris