Arbejderhistorieprisen 2019

    Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

    Tildelende organisationerSelskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie (SFAH)