Arbejderhistorieprisen 2019

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Tildelende organisationerSelskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie (SFAH)