Tildelende organisationerSelskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie (SFAH)