A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser