Personlig profil

Forskningsinteresser

Faglige interesser:

 •  Kommunale valg
 •  Politisk rekruttering
 •  Politisk lederskab
 •  Lokalt demokrati
 •  Lokale partisystemer
 •  Køn og politik

Undervisning:

Jeg underviser i fag som:

 • ”Ledelse i politisk ledede organisationer" på FMOL
 • "Politisk lederskab" på scient. pol. 
 • ”Kommunalpolitik” på scient. pol.
 • ”Indledende statskundskab" på scient. pol.
 • "Almen statskundskab" på scient. pol.

Som underviser forsøger jeg at lave så mange koblinger mellem teori og praksis som muligt. Jeg synes selv, at jeg har en ganske inddragende stil med et højt aktivitetsniveau, hvor underviser/studerende sammen får sat pensum i perspektiv i forhold til aktuelle diskussioner og begivenheder.

Formidling:

Jeg holder hvert eneste år en lang række oplæg og foredrag i kommuner og organisationer – jeg vil meget gerne i dialog med det felt, jeg forsker i. Jeg har også ved de seneste kommunalvalg fungeret som ekspert i medierne – i en årrække for DR Radioavisen og DR TV-Avisen og ved de to seneste kommunalvalg for TV2 Nyhederne / TV2 News. Desuden har jeg været med til at skrive debat/formidlingsbogen ”De sidste sande amatører” om kommunalpolitikere, som udkom på Gyldendal i 2015.

Samfundsrelevans:

I perioden 2016-2018 var jeg lejet ud til Kommunernes Landsforening på halv tid i en stilling som chefkonsulent, hvor jeg overførte min forskningsviden til organisationen og arbejdede på projekter om lokalt demokrati, kommunal udvalgsorganisering, politisk ledelse af indførelse af ny teknologi mm.  

Forskning:

Jeg har publiceret i en række videnskabelige tidsskrifter såsom: European Journal of Political Research, Journal of Legislative Studies, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, Urban Affairs Review, Politics & Gender, Local Government Studies, International Journal of Public Administration, Representation og Comparative Sociology. Men jeg har også som leder af den danske kommunalvalgsundersøgelse stået bag udgivelsen af antologierne: KV09. Analyser af kommunalvalget 2009, KV13. Analyser af kommunalvalget 2013 og KV17. Analyser af kommunalvalget 2017 som i forbindelse med valgkampsdækning bliver flittigt brugt af journalister. Jeg har senest været med til at redigere The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe om kommunalvalg i 40 europæiske lande.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Ulrik Kjær er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler