• Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Uwe Kjær Nissens (UKN) hovedforskningsområder ligger på den ene side inden for den pragmatisk – sociolingvistiske områder med det overordnede emne ’Sprog og køn’, hvor han fortrinsvis beskæftiger sig med relationen mellem grammatisk og biologisk/socialt køn. Det andet - og noget nyere – område ligger inden for den kognitive lingvistik, herunder især metafor- og metonymiteori. Inden for disse felter er hovedfokus lagt på sprogkontrastive aspekter, hvorfor oversættelsesteori indgår som en naturlig del. Den umiddelbart anvendelses¬orienterede del inden for grammatikundervisningen afspejler sig i hans deltagelse i det såkaldte VISL-projekt (se nedenfor), hvor han har været aktiv deltager næsten lige siden starten i 1996. Inden for alle områder har UKN holdt foredrag ved internationale konferencer og bidraget med publikationer i internationale publikationer.

Siden begyndelsen af 2009 deltager han i et fællesnordisk forskningssamarbejde, der er iværksat af Susan Fernández, Århus Universitet og Johan Falk, Stockholms Universitet, der hedder ”Developing Spanish cognitive grammar-based teaching materials for higher education in the Nordic countries”. I projektet, der skal munde ud i udgivelsen af en bog, der tager de vigtigste emner op inden for spansk grammatik ud fra den kognitive lingvistik, deltager forskere fra Estland, Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Der har været afholdt møde i Stockholm i 2009 og i Århus i 2011. Bogen blev publiceret i slutningen af 2013.

I forbindelsen med hans forskning om ’Køn og sprog’ har han meget tætte relationer til en kollega ved universitetet i Zaragoza, José Luis Aliaga. Udover at han ved flere lejligheder har holdt foredrag på universitetet i Zaragoza om emnet, holder Aliaga og han kontakten ved lige gennem gensidige besøg via Sokratesaftalen, som SDU har indgået med universitetet i Zaragoza. I 2009 var begge inviteret som foredragsholder til et seminar om sprog og køn ved universitetet i Logroño. 1 2013 var UKN på et to-måneders forskningsophold i Zaragoza.

UKN var medlem i forskningsgruppen Language and Cognition Research Group på Institut for Sprog og Kommunikation, SDU, hvor forskellige forskningsrelevante emner fremlægger og diskuteres og hvor medlemmerne fungerer som sparringspartnere for hinanden. I 2006 og 2007 afholdt gruppen to internationale seminarer med inviterede foredragsholdere.

UKN har sammen med Claudio Cifuentes været medarrangør af et årligt tilbagevendende seminar ”Seminario de otoño” der har fokus på spanske og spanskamerikansk kultur, historie og sprog. Denne seminarrække har eksisteret siden 2005 og seminarerne er ved flere lejligheder blevet til i samarbejde med Den spanske Ambassade og Den mexicanske Ambassade i København. Det seneste seminar i 2018 havde titlen Aspectos del hispanismo en Dinamarca. Investigaciones actuales ('Nyeste forskning inden for hispanismen i Danmark')

I forbindelse med hans undervisning i flere sproglige fag, herunder grammatik, holder han tæt kontakt til forskningslektor, dr. phil. Eckhard Bick (SDU), der er leder af det såkaldte ’VISL-projekt’ (Visual interactive syntax learning: visl.sdu.dk) og som har eksisteret siden 1996. Både hvad angår syntaktiske spørgsmål relateret til VISL og også inden for corpus-lingvistik¬ken har samarbejdet været meget frugtbart. I forbindelse med udgivelsen af UKN’s lærebog om spansk syntaks (2011), hvori øvelserne henviser til VISL, har Eckhard Bick bistået med sprogkyndige og tekniske råd.

Forskningsinformation

Uwe Kjær Nissens hovedforskningsområder ligger på den ene side inden for den pragmatisk – sociolingvistiske områder med det overordnede emne ’Sprog og køn’, hvor han fortrinsvis beskæftiger sig med relationen mellem grammatisk og biologisk/socialt køn. Det andet - og noget nyere – område ligger inden for den kognitive lingvistik, herunder især metafor- og metonymiteori. Inden for disse felter er hovedfokus lagt på sprogkontrastive aspekter, hvorfor oversættelsesteori indgår som en naturlig del. Den umiddelbart anvendelses¬orienterede del inden for grammatikundervisningen afspejler sig i hans deltagelse i det såkaldte VISL-projekt (se nedenfor), hvor han har været aktiv deltager næsten lige siden starten i 1996. Inden for alle områder har UKN holdt foredrag ved internationale konferencer og bidraget med publikationer i internationale publikationer.

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler