Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Uddannelse:


Lægevidenskabelig kandidateksamen, Syddansk Universitet 2001
Akademiske grader og ansættelser
2008: Erhvervet ph.d graden ved Syddansk Universitet. ”The JAK2 V617F mutation in Philadelphia chromosome negative chronic myeloproliferative disorders – Impact on clinical phenotype”.
2004-2007: Ph.d forskningsstipendiat. Klinisk Institut/hæmatologisk afd. X, Odense Universitetshospital.
2013 – Klinisk lektor i hæmatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Kliniske ansættelser:


2001-2003 Turnusreservelæge. Sygehus Fyn Svendborg-Faaborg
2003-2004 Introduktionsreservelæge. Hæmatologisk afd. X, Odense Universitetshospital.
2008 Vikar 1.Reservelæge. Hæmatologisk afd. X, Odense Universitetshospital.
2008-2010 Hoveduddannelselsesstilling Intern medicin: Hæmatologi. Vejle Sygehus.
2010-2013 Hoveduddannelselsesstilling Intern medicin: Hæmatologi. Odense Universitetshospital.
2013 – Overlæge, Hæmatologisk afd. X, Odense Universitetshospital, Danmark

Relevante tillidsposter og udnævnelser:


- Medlem af Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS)
- Medlem af bestyrelsen Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Medlem
af Nordisk MPD gruppe. (NMPD)
- Medlem af European Cooperation in Science and Technology (COST) Biomedicin and
Molecular Biosciences (BMBS) action BM0902 on MPD.
- Medlem af Dansk Hæmatologisk Selskabs Transplantationsudvalg
- Formand for Dansk Hæmatologisk Selskabs udvalg for HDT og autolog
stamcelletransplantation.
- Medlem af AgeCare, Eliteforskningcenter, Odense Universitetshospital

UNDERVISNINGSPORTFOLIO

Formel pædagogisk uddannelse:

Pædagogisk kursus for yngre læger oktober 2002

Uddannelsesadministrative opgaver:

Koordination og planlægning af undervisning for medicinstuderende ved hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital 2006-2008

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen:

Undervisning 

- Prægraduat undervisning ved medicinske fakulteter og andre universitære uddannelser: 
- Timelærer ved Institut for Anatomi og Neurobiologi, Syddansk Universitet, fra 1997 til 2000, ca. 100 konfrontationstimer i form af holdundervisning, præparatdemonstrationer etc indenfor medicinsk neurobiologi.
- Andet: Undervisning for medicinstuderende ved hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital 2006-2008
- Klinisk lektor hæmatologi (sats C lektorat) ved Forskningsenheden for Hæmatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet fra november 2013 .med undervisningsmæssig hovedfunktion ved K4 og K14 blokke på kandidatuddannelsen i medicin, indbefattet undervisning ved forelæsninger, holdundervisning, moderator ved gruppearbejde, ”eksaminatoriske klinikker” ved 7. og 12./13. semester, kliniske konferencer, samt undervisning af medicinstuderende i klinikophold ved hæmatologisk afdeling.

Undervisning ved uddannelsen i Klinisk Farmaci, SDU fra 2014, 1-2 forelæsningstimer årligt.

- Postgraduat undervisning
Som uddannelseslæge/speciallæge deltaget i postgraduat undervisning af yngre læger fra 2008 indenfor intern medicin/hæmatologi ved forelæsninger/symposier/temadage.

Underviser på Ph.d kursus i klinisk kræftforskning ved SDU fra oktober 2013

Andet:

- Tværfaglig undervisning af sygeplejepersonale, bioanalytikere, og fysioterapeuter.

Foredragsholder/underviser ved fleremøder og konferencer under Dansk Studiegruppe for kroniske Myeloide Sygdomme og PV-Foreningen

Eksamen:

Eksaminator ved OSCE-eksamen (Embedseksamen), medicinsk fakultet, SDU 2007 (som ph.d studerende) og juni 2014.
Deltaget i udarbejdelse af MC opgaver ved K4 blok eksamen, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU fra 2014.

Vejledning:

1. Medicinstuderende

Hovedvejleder: Prægraduat forskningsstuderende, stud.med. Casper Strandholdt 2014-15:
Partial volume corrected FDG-PET/CT: Predictive value in immunohistochemical ‘double hit’ diffuse large B-cell lymphoma.
Medvejleder: Prægraduat forskningsstuderende, stud.med. Sofie Bæk Christlieb 2014-15: Correlation
between FDG-uptake and enzyme activity/expression in lymphomas (PET-GHG)

2. Yngre læger og PhD-vejledning


Hovedvejleder for kommende PhD- studerende, læge Lukas Frans Ocias , ”Treatment with Pegylated Interferon Alpha in Philadelphia Chromosome Negative Chronic Myeloid Neoplasms – Clinical and Molecular Aspects of Therapy”, Phd projekt godkendt af SDU, afventer finansiering.

Metoder, materialer og redskaber:

Katedrale forelæsninger, eksaminatoriske klinikker, case-baseret undervisning for større og mindre hold, moderation af gruppearbejde, praktisk undervisning i færdighedslaboratorium, bedside undervisning.

Videnskabelig videnspredning som foredragsholder og gennem talrige videnskabelige publikationer i nationale og internationale tidsskrifter

Webbaseret undervisning

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller