Thomas Stauffer Larsen

  • Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Uddannelse:


Lægevidenskabelig kandidateksamen, Syddansk Universitet 2001
Akademiske grader og ansættelser
2008: Erhvervet ph.d graden ved Syddansk Universitet. ”The JAK2 V617F mutation in Philadelphia chromosome negative chronic myeloproliferative disorders – Impact on clinical phenotype”.
2004-2007: Ph.d forskningsstipendiat. Klinisk Institut/hæmatologisk afd. X, Odense Universitetshospital.
2013 – Klinisk lektor i hæmatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Kliniske ansættelser:


2001-2003 Turnusreservelæge. Sygehus Fyn Svendborg-Faaborg
2003-2004 Introduktionsreservelæge. Hæmatologisk afd. X, Odense Universitetshospital.
2008 Vikar 1.Reservelæge. Hæmatologisk afd. X, Odense Universitetshospital.
2008-2010 Hoveduddannelselsesstilling Intern medicin: Hæmatologi. Vejle Sygehus.
2010-2013 Hoveduddannelselsesstilling Intern medicin: Hæmatologi. Odense Universitetshospital.
2013 – Overlæge, Hæmatologisk afd. X, Odense Universitetshospital, Danmark

Relevante tillidsposter og udnævnelser:


- Medlem af Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS)
- Medlem af bestyrelsen Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Medlem
af Nordisk MPD gruppe. (NMPD)
- Medlem af European Cooperation in Science and Technology (COST) Biomedicin and
Molecular Biosciences (BMBS) action BM0902 on MPD.
- Medlem af Dansk Hæmatologisk Selskabs Transplantationsudvalg
- Formand for Dansk Hæmatologisk Selskabs udvalg for HDT og autolog
stamcelletransplantation.
- Medlem af AgeCare, Eliteforskningcenter, Odense Universitetshospital

UNDERVISNINGSPORTFOLIO

Formel pædagogisk uddannelse:

Pædagogisk kursus for yngre læger oktober 2002

Uddannelsesadministrative opgaver:

Koordination og planlægning af undervisning for medicinstuderende ved hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital 2006-2008

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen:

Undervisning 

- Prægraduat undervisning ved medicinske fakulteter og andre universitære uddannelser: 
- Timelærer ved Institut for Anatomi og Neurobiologi, Syddansk Universitet, fra 1997 til 2000, ca. 100 konfrontationstimer i form af holdundervisning, præparatdemonstrationer etc indenfor medicinsk neurobiologi.
- Andet: Undervisning for medicinstuderende ved hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital 2006-2008
- Klinisk lektor hæmatologi (sats C lektorat) ved Forskningsenheden for Hæmatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet fra november 2013 .med undervisningsmæssig hovedfunktion ved K4 og K14 blokke på kandidatuddannelsen i medicin, indbefattet undervisning ved forelæsninger, holdundervisning, moderator ved gruppearbejde, ”eksaminatoriske klinikker” ved 7. og 12./13. semester, kliniske konferencer, samt undervisning af medicinstuderende i klinikophold ved hæmatologisk afdeling.

Undervisning ved uddannelsen i Klinisk Farmaci, SDU fra 2014, 1-2 forelæsningstimer årligt.

- Postgraduat undervisning
Som uddannelseslæge/speciallæge deltaget i postgraduat undervisning af yngre læger fra 2008 indenfor intern medicin/hæmatologi ved forelæsninger/symposier/temadage.

Underviser på Ph.d kursus i klinisk kræftforskning ved SDU fra oktober 2013

Andet:

- Tværfaglig undervisning af sygeplejepersonale, bioanalytikere, og fysioterapeuter.

Foredragsholder/underviser ved fleremøder og konferencer under Dansk Studiegruppe for kroniske Myeloide Sygdomme og PV-Foreningen

Eksamen:

Eksaminator ved OSCE-eksamen (Embedseksamen), medicinsk fakultet, SDU 2007 (som ph.d studerende) og juni 2014.
Deltaget i udarbejdelse af MC opgaver ved K4 blok eksamen, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU fra 2014.

Vejledning:

1. Medicinstuderende

Hovedvejleder: Prægraduat forskningsstuderende, stud.med. Casper Strandholdt 2014-15:
Partial volume corrected FDG-PET/CT: Predictive value in immunohistochemical ‘double hit’ diffuse large B-cell lymphoma.
Medvejleder: Prægraduat forskningsstuderende, stud.med. Sofie Bæk Christlieb 2014-15: Correlation
between FDG-uptake and enzyme activity/expression in lymphomas (PET-GHG)

2. Yngre læger og PhD-vejledning


Hovedvejleder for kommende PhD- studerende, læge Lukas Frans Ocias , ”Treatment with Pegylated Interferon Alpha in Philadelphia Chromosome Negative Chronic Myeloid Neoplasms – Clinical and Molecular Aspects of Therapy”, Phd projekt godkendt af SDU, afventer finansiering.

Metoder, materialer og redskaber:

Katedrale forelæsninger, eksaminatoriske klinikker, case-baseret undervisning for større og mindre hold, moderation af gruppearbejde, praktisk undervisning i færdighedslaboratorium, bedside undervisning.

Videnskabelig videnspredning som foredragsholder og gennem talrige videnskabelige publikationer i nationale og internationale tidsskrifter

Webbaseret undervisning

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 14 Lignende profiler

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.