Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Troels Kristensen er lektor i sundhedsøkonomi og -politik.  Han afsluttede sin kandidatgrad i økonomi(1995)  og phd-grad(2011) i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.  Under phd-uddannelsen var han gæsteforsker ved University of York (CHE) og fik en del af sin PhD-træning ved Swiss School of Public Health (SSPH).

PhD-titlen var “Essays in the analysis of economies of scale and scope in the hospital sector”. Han har således forsket i stordrifts- og samdriftsfordele i sundhedsvæsenet.

Efter phd-tiden har forskningsinteressen især omfattet organiseringen af almen praksis-sektoren. Herunder bla.:

  • Analyse af variation i levering af sundhedsydelser. Fx forskning i årsager til og konsekvenser af uønsket variation i sundhedsydelser på tværs af regioner og udbydere.
  • Undersøgelse af empati blandt sundhedsprofessionelle.
  • Tilgange til risikojustering/ressoucefordeling via  socioøkonomiske og sygdomsbaserede  casemix systemer, som kan benyttes i kombinerede honoreringssystemer
  • Incitamentsstyring i almen praksis. FX vedrørende incitamenter for integrated care/point-of-care testing af HbA1c patienter i forbindelse med styring af diabetes sygdom. 
  • Personligheds- og lederkarakteristika i almen praksis. Fx, sammenhængen mellem medical engagement og brug af kvalitetsrapporter til diabetes- og kol-patienter.

Udvalgte publikationer (seneste): 

Troels Kristensen, Frans Boch Waldorff, Jørgen Nexøe, Christian Volmar Skovsgaard, and Kim Rose Olsen. Variation in Point-of-Care Testing of HbA1c in Diabetes Care in General Practice  International Journal of Enviromental Research and Public Health 2017.

Justin A. Charles,  Peder Ahnfeldt-Mollerup, Jens Søndergaard, and Troels Kristensen. Empathy Variation in General Practice: A Survey among General Practitioners in Denmark. International Journal of Enviromental Research and Public Health 2018, 15, 433.

Anne Sofie Orup Larsen, Troels Kristensen, Jesper Lykkegaard, and Frans Boc. Use of preventive home visits by general practitioners in patients diagnosed with dementia. Danish Medical Journal. 2018.Fx årsager til og konsekvenser af variation i måden hvorpå sundhedsydelser leveres (bla. ønsket versus uønsket variation i brug af sundhedsydelser).

Ahnfeldt-Mollerup, Peder, MD; Søndergaard, Jens, PhD; Barwell, Fred, PhD, MSc; Mazelan, Patti M., PhD, BSc; Spurgeon, Peter, PhD, BSc Psycology; Kristensen, Troels, PhD, MSc Economics  The Relationship Between Use of Quality-of-Care Feedback Reports on Chronic Diseases and Medical Engagement in General Practice Quality Management in Healthcare: October/December 2018 - Volume 27 - Issue 4 - p. 191 - 198.

Bevillinger ( seneste)

 Program: Fonden for Almen Praksis

Tema: Personcentreret Almen Medicin - med focus på forskningens direkte anvendelse og relevans for patientens og lægens hverdagssituation

Titel: Undersøgelse af lægers empati samt sammenhænge mellem lægers empati og udvalgte lægekarakteristika (fase I) og behandlingseffekter (fase II).  

------

Program: Helsefonden

Titel: Effekten af Point-of-Care Testing (POCT) af langtidsblodsukker (HbA1c) hos diabetespatienter i almen praksis – analyser baseret på et naturligt eksperiment.

Undervisning & vejledning

Troels Kristensen har i de senere år varetaget mange undervisningsopgaver på såvel dansk som engelsk.  Pt. står han for undervisningen i faget sundhedsøkonomi på bachlor i folkesundhedsvidenskab(forår) og faget "Health Technology Assessment på "Master of Science in Enigineering - Welfare Technology"  (efteråret), hvor han varetager de økonomiske aspekter, som er den centrale del. Desuden varetager han undervisning i økonomisk evaluering på Master i offentlig kvalitet og ledelse & Master i Rehablitering samt "Master of Science in public Health"(engelsksproget). Han har tidligere undervist i en række andre fag inden for økonomi og sundhedshedsøkonomi.  Læringsaktiviteterne omfatter blandt andet "fliped class room" med "Team based Learning"- aktiviteter, men omfatter også andre mere traditionelle læringsaktiviteter - så undervisningen samlet set er baseret på en blanding af læringsaktiviteter. 

Troels Kristensen vejleder bachelor- og masterstuderende og har deltaget i vejledningen af phd-studerende. 

 

Netværk

Troels kristensen er bl.a. medlem af Wennbergcollaborative:

 http://wennbergcollaborative.org/about

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller