Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Samfundsfagsdidaktik i særdeleshed plus fagdidaktisk og almendidaktisk forskning i bredere forstand, herunder undervisningsevaluering

CV

CV for Torben Spanget Christensen


Uddannelse 
2005:  Ph.d. i undervisningsevaluering fra DIG/IFPR, Syddansk Universitet

1982 - cand mag i samfundsfag og geografi, Århus Universitet

1974 - Hf-eksamen, Nyborg Gymnasium og HF 

Job
2010: Lektor i samfundsfagsdidaktik og evaluering, IFPR, Syddansk Úniversitet

2010: Gæstelærer på Forskerskolen for Lärare i Historia og Samhhällskunskap (FLHS), Karlstad Universitet 

2009: Medlem af International Advisory Bord, Centrum för samhälsvetenskablige ämnenas didaktik (CSD), Karlstad Universitet 

2008-2010: Adjunkt i samfundsfagsdidaktik, IFPR, Syddansk Universitet

2007-2008: Post doc. i samfundsfagsdidaktik, IFPR, Syddansk Universitet 

2004-2007: Uddannelseskonsulent på Center for Undervisningsmidler, JCVU (tidl. Amtscenter for Undervisning, Århus Amt) 

2003´: Visiting scholar, Center for Teaching and Learning, Standford University

2001-2004: Ph.d.-stipendiat Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet

1998: Ekstern redaktør, Forlaget Systime

1997: Medlem af censorkorpset for Statskundskab og Samfundsfag   

1990-2001: Studievejleder Langkær Gymnasium og HF 

1985-86: Ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Århus Universitet  

1982-2001: Gymnasielærer (det meste af tiden på Langkær Gymnasium og HF) 
 

Forskningsinformation

Forskning
Min forskning ligger inden for det fagdidaktiske felt, hvor samfundsfagsdidaktik, herunder didaktik i de økonomiske og merkantile fag, er et hovedområde for mig, og inden for et bredere fag- og almendidaktisk felt. Jeg har således beskæftiget mig med etnografisk skriveforskning i et større projekt om fag og skrivning (FoS), som er blevet gennemført på SDU. Her har jeg beskæftiget mig med modeludvikling inden for skoleskriveforskningen, med skoleskrivekulturer, med overgangen mellem folkeskole og gymnasium, og ikke mindst med en mere specialiseret forskning i elevers noteskrivning. Hvad det sidste angår, har jeg også arbejdet med didaktiske udviklingsprocesser som skoleudvikling i et interventionsprojekt. Evaluering er ligeledes et væsentligt fokusområde for min forskning.

Jeg deltager fra 2017 i et større kvantitativt og kvalitativt forskningsprojekt om udviklingen i gymnasiet, både hvad angår fag, elever, lærere og organisation. I projektet fokuseres på en række specifikke områder, der har med mine forskningsinteresser at gøre: fag, fagsamspil, elevskrivning (herunder elevnoter), evaluering mv.

Min fagdidaktiske forskning retter sig i høj grad mod det danske uddannelsessystem, primært gymnasiet, men også mod folkeskole og andre uddannelser. Der er imidlertid en stærk forankring i forhold til det nordiske og tyske didaktiske forskningsfelt, og forskningen er i stadig dialog med den internationale forskning på området.

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller