Tønnes Bekker-Nielsen

lic.phil., dr.phil., lektor emeritus

Personlig profil

CV

Uddannelse

Klassisk-sproglig studentereksamen med russisk (Odense Katedralskole) 1974.

Guldmedalje i historie 1980 (Aarhus Universitet).

Cand.mag. i historie og kunsthistorie (Aarhus Universitet) 1981.

Lic.phil. (Aarhus Universitet) 1989 på afhandlingen "Magtens geografi".

Dr.phil. (SDU, Esbjerg) 2004 på disputatsen "The Roads of Ancient Cyprus".

 

Ansættelser

Redaktør, tidsskriftet Sfinx 1981-82.

Videnskabelig medarbejder, Aarhus Universitets klassisk-arkæologiske studiesamling 1983-84.

Kandidatstipendiat ved Historisk Institut, Aarhus Universitet, 1984-86.

Leder af Aarhus Universitetsforlag 1985-2000.

Førsteamanuensis II ved Historisk Institutt, Universitetet i Bergen, 1993-2000.

Lærerkandidat ved Amstgymnasiet i Hadsten, 1998.

Lektor i antikkens historie ved SDU (Esbjerg) 2000-2007, SDU (Kolding) 2007-2013, SDU (Odense) 2013-2022.

 

 

Undervisnings CV

Pædagogisk uddannelse

Universitetsundervisning under vejledning, Aarhus Universitet 1984-85.

Praktisk pædagogikum, Amtsgymnasiet i Hadsten, 1998 Teoretisk pædagogikum, 1998-1999

Pædagogisk dag, SDU Esbjerg, 2001

Pædagogisk eftermiddag med Jacob Feldt (Historie, RUC) 2016. Tema: fuldtidsstuderende.

 

Link til Undervisningsportfolio

https://e-learn.sdu.dk/webapps/cmsmain/webui/users/tonnes/Undervisningsportfolio?action=frameset&subaction=view&uniq=vffnua&mask=%2Fusers%2Ftonnes

 

Praktisk undervisningserfaring

Aarhus Universitet, Historisk Institut

Kandidatstipendiat, 1984-86

Områdefag: Romersk imperialisme

 

Aarhus Universitet, Institut for klassisk arkæologi

Ekstern lektor, efterårssemestret 1997

Kandidatseminar

Ph.d. seminar

Kildelæsning

 

Universitetet i Bergen, Historisk Institutt

Ekstern lektor, 1993-2000

Specialevejledning

Mellemfag, romerske byer

Kildelæsning

Historisk metode

Ekskursion til Pompeii (1995)

 

SDU, Historiestudiet, Institut for Historie (Esbjerg, Kolding og Odense) BA-niveau

Informationssøgning og dokumentation

Metode 4: Film og historie

Europa i Verden 1/Lange linier 1 (med Larry Mott, Lars Bisgaard, Peter Dinzelbacher, Martin Rheinheimer)

Museologi (med Vinnie Nørskov, AU)

Fascismen og antikken Krig og samfund

Byer i Romerriget

Mare nostrum: Rom og Middelhavet

Latinsk læsekreds for begyndere

BA-seminar

Kandidatniveau

Levanten i antikken

Kartografi og historie

Latinske indskrifter

De julisk-claudiske kejsere

Byer og byliv i det romerske Anatolien

Sparta: Magten og myten

Middelalderlatinsk læsekreds for viderekomne

Specialeseminar

Ekskursioner til Saalburg, Trier, Metz og Köln (2001, 2004)

Ekskursion til Cypern (2002)

Ekskursion til Istanbul (2003)

Ekskursion til Rom (2005, 2012)

 

SDU, Klassiske studier, Institut for historie (Odense og Kolding) BA-niveau

Romersk historie

Antikkens historie og samfundsforhold

Informationssøgning for klassikere

Sparta: magten og myten

Tekst og samfund (Latin sidefag)

Ekskursion til Tyrkiet (2010)

 

SDU, Negot og turisme (Esbjerg)

European Society and Culture

 

SDU, Tværfaglig undervisning for historie- og danskstudiet (Kolding)

Tusind år ved Østersøen (med Karin Esmann Knudsen, Anne-Marie Mai mfl.)

Historiebrug og historieformidling (med Jørgen Aabenhus)

Ekskursion til Sydfrankrig (2007)

Ekskursion til Rom (2012)

 

Grønlands Universitet

Ekstern lektor, september 2008

Introduktion til verdenshistorie

 

Erasmus-undervisning

Rom og det ny Europa (Universitetet i Bergen 2002)

Dion von Prusa und seine Zeit (Universität Stuttgart 2007)

Neoklaudiopolis Antik Kenti (Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2022)

 

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Lehrstuhl für Alte Geschichte

Internationaler Gastprofessor, 2017

Undervisning: Mare nostrum

 

Sommerskoler

San Roque, Spanien, juli 2006

Trieste, Italien, september 2009

Oymaağaç, Tyrkiet, juli 2012

Rom, Italien, juli 2012

 

Undervisning af gymnasieelever

”Bestil en forsker” på Ribe Katedralskole, Rybners Gymnasium (Esbjerg), Munkensdam Gymnasium (Kolding), Fjerritslev Gymnasium, Egå Gymnasium, Sorø Akademi, Køge Bibliotek, Odense Katedralskole

Undervisning i informationssøgning på Tietgenskolen (Odense)

Rundvisninger for gymnasieelever i SDUs skulptursamling (Esbjerg, Kolding)


Eksamenserfaring

Eksaminator og intern censor ved AU, SDU og Universitetet i Bergen

Ekstern censor, Universitetet i Oslo, 1996-2000

Medlem af det nationale censorkorps for historie, 1998-2010

Koordinator for introforløb og studiestartprøve på oldtidskundskab, 2016-2020.

 

Undervisningsledelse

Studiekoordinator for historiestudiet i Esbjerg, 2001-2007

Studiekoordinator for historiestudiet i Kolding, 2007-2008 og 2012-2013.

Medlem af Studienævnet for historie og områdestudier, SDU, 2000-2008

Medlem af arbejdsgruppe vedrørende ny studieordning for Historie, 2003-2005

Medlem af bestyrelsen for Aabenraa Statsskole, 2007-2010

Medlem af akkrediterings-gruppen for historiestudiet, SDU, 2008-2009

Medlem af Studienævnet for historie, klassiske studier og marinarkæologi, SDU 2012-2020.

Medlem af arbejdsgruppe vedrørende nye studieordninger for Oldtidskundskab og Latin, 2014

 

Udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer

”Historisk retssag”, 2005 (beskrevet i Ny Viden (2005) og Rubicon 14:1 (2006)).

Udvikling af nyt koncept for undervisning i informationssøgning og dokumentation (med Michael Bregnsbo), 2006.

Udvikling og implementering af koncept for værkstedsundervisning i latinsk epigrafik, 2010-2012

Udvikling af nyt koncept for undervisning i Film og historie, 2012.

Udvikling af ny studiestartsprøve på Blackboard, Oldtidskundskab, SDU, 2016.

Udvikling af prøvemodul til adgangsprøve for kvote 2 (sammen med Lærke Andersen), Oldtidskundskab, SDU, 2018.

 

Undervisning af gymnasielærere

Historielærerforeningen for gymnasiet og HF, internatkursus i ”Periodisering og kronologi”, Vissenbjerg, november 2005.

Historielærerforeningen for gymnasiet og HF, éndagskursus i ”Historiefagets teori og metode”, Fredericia, januar 2013.

 

Læremidler for gymnasiet

Alle tiders historie: Verdens historie 1, 1988 (medforfatter)

Historisk opslagsbog, 1992 (medforfatter)

Mannkynssaga 1: Fornöld ok miđaldir, 1994 (medforfatter)

Gads historieleksikon, 1995, 2001, 2005, 2008, 2016 (medforfatter)

Kildehæfte til Romerveje i Europa, 1999

Biotek 2: Anvendt bioteknologi, 2012 (medforfatter)

Magt og mennesker, 2014 (medforfatter)

Grækenlands historie: fra bronzealderen til Romerriget, 2019

 

Tillidshverv (nuværende)

Medlem af bestyrelsen for Ernst-Kirsten-Gesellschaft, Internationale Gesellschaft für historische Geographie der alten Welt.

Medlem af bestyrelsen for Fonden Skalk.

Medlem af repræsentantskabet for institutionen Orbis Terrarum.

Medlem af Platonselskabet.

Medlem af studienævnet for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi, SDU.

 

Tillidshverv (tidligere)

Præsident for International Association of Scholarly Publishers 1991-1998.

Medlem af eksekutivkomiteen i den internationale forlæggerforening (IPA/UIE) 1996-1998.

Medlem af styringsgruppen for det danske Akamas-projekt 1990-1998.

Medlem af den videnskabelige komité, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sortehavsstudier, 2001-2005.

Redaktør af Classica et Mediaevalia, Danish journal of philology and history, 2005-2012.

Medredaktør af Orbis terrarum: Internationale Zeitschrift für die historische Geographie der Alten Welt, 2012-2018.

Formand for Universitetshistorisk Udvalg, SDU 2005-2017.

Medlem af SDUs valgudvalg, biblioteksudvalget samt udvalget vedrørende god videnskabelig praksis.

Medlem af bestyrelsen for Aabenraa Statsskole, 2007-2010.

Medlem af bibliometri-arbejdsgruppen for historie under FIST og den historiske bibliometri-arbejdsgruppe under ERIH (European Research Index for the Humanities) 2003-2011.

Evalueringer for European Science Foundation, Riksbankens Jubileumsfond, Union Académique Internationale mfl.

 

Forskningsledelse og konferencer

Arrangør, Fourth International Conference on Scholarly Publishing (Thessaloniki 1994)

Arrangør, Fifth International Conference on Scholarly Publishing (Vancouver 1997)

Medansøger og medlem af den videnskabelige styregruppe, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sortehavsstudier (Aarhus og Esbjerg)

Arrangør, Fishing and Fish processing in the Black Sea region (Esbjerg 2002)

Medarrangør, Rome and the Black Sea region (Esbjerg 2005)

Projektkoordinator for Sortehavet, HMAP-Mediterranean and Black Sea Project, 2004-2007. Medarrangør, Nets and Fishing Gears in Classical Antiquity (Cadiz 2007)

Arrangør, Identification of fish remains in seabed sediment cores from the Black Sea (Kolding 2007)

Hovedansøger og projektleder, FKK-projekt "Where East meets West" (2012-2015)

Arrangør, Space, Place and Identity in northern Anatolia (Kolding 2012)

 

Studieophold

Det danske Institut i Rom 1980-81.

Det danske Institut i Damaskus, 2003.

Fondation Maison des sciences de l'homme/École normale supérieure, Paris, 2016.

Exzellenzcluster TOPOI, Freie Universität Berlin, 2017.

Gytheion (Grækenland), 2019

 

 

 

 

 

Forskningsområde

 

 

Forskningsfelter
Cypern i hellenistisk og romersk tid.
Det romerske Lilleasien, 50-250 e.Kr. 
Rom og det vestlige Middelhav, 100 f.Kr.-600 e.Kr.

Romersk kommunalpolitik

Romersk teknologi, navnlig romersk vej- og brobygning

Antikkens fiskeri, antikkens forhold til havets ressourcer, miljøhistorie

Antikreception i det 19. og 20. århundrede

Nordanatoliens topografi, navnlig området omkring Neoklaudiopolis (nuv. Vezirköprü)

Undervisningsområder

Romersk historie
Europas historie 

Læs mere om antikkens fiskeri her: http://hmap.ruc.dk/projects/m&b/Scientific/history_fisheries_Mediterranean_Black_Sea.html 

Læs mere om Sortehavsområdet i antikken her: www.pontos.dk

Læs mere om kommunalpolitik i Romerriget her http://www.pontos.dk/publications/books/shs-4-files/SHS4_05_bekkernielsen.pdf

Læs mere om Tønnes Bekker-Nielsens forskning her: http://web.sdu.dk/tonnes/

 

 

Forskningsinformation

Forskningssamarbejde og projekter: 

Where East meets West, www.sdu.dk/halys  

Fiskeriteknologi, www.artesdepesca.es  

Retorik i antikken, Nordisk Netværk for Retorikkens Historie, www.nnrh.dk

Forskningsområder

  • Romersk arkæologi
  • Randområder
  • Survey-arkæologi
  • Historiografi

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Tønnes Bekker-Nielsen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler