Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Danskfagets didaktik, sammenlignende fagdidaktik og flerfaglig undervisning. Interkulturel pædagogik og sprogpædagogik,

Mundtlighed og dialogprocesser, performance i undervisning, æstetiske udtryk, klasserumsforskning, dialogisk undersøgende former i undervisningen, litteraturpædagogik, mundtlig fortolkning, lytning og sprogrytme, observationsteknikker. 

Uddannelsesvidenskab, forsøgs- og skoleudvikling, intervention og udvikling som lærerdrevne undersøgelser. 

CV

Danskfagets didaktik og sammenlignende fagdidaktik, forskning i tværfaglighed og lærersamarbejde.
Uddannelsesforskning: projektstyring og skole- og fagudvikling inden for gymnasielærer- og læreruddannelse. Klasserumsforskning som både video og etnografisk feltarbejde.
(Nøgleord nedenfor)

Fagdidaktik:
Litteraturpædagogik og mundtlighedsdidaktik. Klasserumsforskning, lytning/dialog- og sprogbrugsanalyse. Narratologiske studier og sprogbrugsbeskrivelse, sprogrytmestudier i skrift og tale (inden for poesi, versifikation og almindelig tale). Mundtlig fortolkningspraksis og performanceteori, æstetik. Faglig mundtlig respons som lærerfaglighed. Forskning i transskriptionspraksis af tale og gestik, observation og lytning som etnografisk praksis og læringsstrategi. Multimodalitetstudier.
Sammenlignende fagdidaktik, forskning i og udvikling af faglige samspil og fællesfaglig planlægning, undervisning og læring.

Igangværende forskningsprojekter:

QUINT, Centre of Excellence for research on tecaching quality: Quality in Nordic Teaching: https://www.uv.uio.no/quint/english/  Forskningsamarbejde  i de fem nordiske lande, med særlig fokus på projektet Connected Classroom Nordic  https://www.uv.uio.no/quint/english/projects/connected-classrooms-nordic/ 

MiCREATE Migrant Children and Communities in a Transforming Europe http://www.micreate.eu/ (EU-projekt, 15 forskningspartnere i 10 lande, 2019-2021)

Reform 2017; evaluering af gymansiereform 2017-2020

Uddannelsesforskning:
Uddannelseudviklling, forsøg med Dansk som undervisningsfag som universitetsuddannelse og læreruddannelses i fællesskab (Københavns Universitet og University College Copenhagen (UCC) 2009-2012.

Forsøgs- og udviklingsprojekter med 23 gymnasieskoler (2012-2015 ), stx, htx og hhx, i to forsøgsfaser under Undervisningsministeriet, ”Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil

Undervisningserfaring inden for universiteter, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og grundskolens udskoling.

Forskningsområder

 • Gymnasieuddannelser
 • Mundtlighed
 • Klasserumsstudier
 • Multimodalitet og gestik
 • Kommunikation
 • Folkeskole
 • Læreruddannelse
 • Fagdidaktik
 • Danskfagets didaktik
 • Fagligt samspil
 • Sammenlignende fagdidaktik

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller