Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Danskfagets didaktik, sammenlignende fagdidaktik og flerfaglig undervisning. Interkulturel pædagogik og sprogpædagogik,

Mundtlighed og dialogprocesser, performance i undervisning, æstetiske udtryk, klasserumsforskning, dialogisk undersøgende former i undervisningen, litteraturpædagogik, mundtlig fortolkning, lytning og sprogrytme, observationsteknikker. 

Uddannelsesvidenskab, forsøgs- og skoleudvikling, intervention og udvikling som lærerdrevne undersøgelser. 

CV

Danskfagets didaktik og sammenlignende fagdidaktik, forskning i tværfaglighed og lærersamarbejde.
Uddannelsesforskning: projektstyring og skole- og fagudvikling inden for gymnasielærer- og læreruddannelse. Klasserumsforskning som både video og etnografisk feltarbejde.
(Nøgleord nedenfor)

Fagdidaktik:
Litteraturpædagogik og mundtlighedsdidaktik. Klasserumsforskning, lytning/dialog- og sprogbrugsanalyse. Narratologiske studier og sprogbrugsbeskrivelse, sprogrytmestudier i skrift og tale (inden for poesi, versifikation og almindelig tale). Mundtlig fortolkningspraksis og performanceteori, æstetik. Faglig mundtlig respons som lærerfaglighed. Forskning i transskriptionspraksis af tale og gestik, observation og lytning som etnografisk praksis og læringsstrategi. Multimodalitetstudier.
Sammenlignende fagdidaktik, forskning i og udvikling af faglige samspil og fællesfaglig planlægning, undervisning og læring.

Igangværende forskningsprojekter:

QUINT, Centre of Excellence for research on tecaching quality: Quality in Nordic Teaching: https://www.uv.uio.no/quint/english/  Forskningsamarbejde  i de fem nordiske lande, med særlig fokus på projektet Connected Classroom Nordic  https://www.uv.uio.no/quint/english/projects/connected-classrooms-nordic/ 

MiCREATE Migrant Children and Communities in a Transforming Europe http://www.micreate.eu/ (EU-projekt, 15 forskningspartnere i 10 lande, 2019-2021)

Reform 2017; evaluering af gymansiereform 2017-2020

Uddannelsesforskning:
Uddannelseudviklling, forsøg med Dansk som undervisningsfag som universitetsuddannelse og læreruddannelses i fællesskab (Københavns Universitet og University College Copenhagen (UCC) 2009-2012.

Forsøgs- og udviklingsprojekter med 23 gymnasieskoler (2012-2015 ), stx, htx og hhx, i to forsøgsfaser under Undervisningsministeriet, ”Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil

Undervisningserfaring inden for universiteter, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og grundskolens udskoling.

Forskningsområder

 • Gymnasieuddannelser
 • Mundtlighed
 • Klasserumsstudier
 • Multimodalitet og gestik
 • Kommunikation
 • Folkeskole
 • Læreruddannelse
 • Fagdidaktik
 • Danskfagets didaktik
 • Fagligt samspil
 • Sammenlignende fagdidaktik

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller