Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Danskfagets didaktik, sammenlignende fagdidaktik og flerfaglig undervisning. Interkulturel pædagogik og sprogpædagogik,

Mundtlighed og dialogprocesser, performance i undervisning, æstetiske udtryk, klasserumsforskning, dialogisk undersøgende former i undervisningen, litteraturpædagogik, mundtlig fortolkning, lytning og sprogrytme, observationsteknikker. 

Uddannelsesvidenskab, forsøgs- og skoleudvikling, intervention og udvikling som lærerdrevne undersøgelser. 

CV

Mundtlighed og dialog, fagdidaktik og sammenlignende fagdidaktik, forskning i tværfaglighed og lærersamarbejde.
Uddannelsesforskning: projektstyring og skole- og fagudvikling inden for gymnasielærer- og læreruddannelse. Klasserumsforskning som både video og etnografisk feltarbejde.

Nøgleord: Fagdidaktik, litteraturpædagogik, mundtlighed og dialog i undervisning, klasserumsforskning, lytning/dialog- og sprogbrugsanalyse. Mundtlig fortolkningspraksis, performance. 

Igangværende projekter:

Researcher in QUINT, Centre of Excellence for research: Quality in Nordic Teachingand Connected Classroom Nordic  - Connected Classroom Nordic ( https://www.uv.uio.no/quint/english/projects/connected-classroom-nordic ) ( https://www.uv.uio.no/quint/english/ )

Afsluttede projekter:

MiCREATE Migrant Children and Communities in a Transforming Europe http://www.micreate.eu/ (EU-projekt, 15 forskningspartnere i 10 lande, 2019-2021)

Reform 2017; evaluering af gymansiereform 2017-2020.

Forsøgs- og udviklingsprojekter med 23 gymnasieskoler (2012-2015), stx, htx og hhx, i to forsøgsfaser under Undervisningsministeriet, ”Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil

Uddannelseudvikling: forsøg med Dansk som undervisningsfag som universitetsuddannelse og læreruddannelses i fællesskab (Københavns Universitet og University College Copenhagen (UCC) 2009-2012.

Undervisningserfaring inden for universiteter, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og grundskolens udskoling.

Forskningsområder

 • Fagdidaktik
 • Mundtlighed i uddannelserne
 • Dialogisk undervisning
 • Danskfagets didaktik
 • Klasserumsstudier
 • Multimodalitet og gestik
 • litteraturundervisning
 • Undervisnings udvikling
 • Underviser kompetence
 • Fagligt samspil
 • Sammenlignende fagdidaktik
 • Almendidaktik
 • Interkulturel pædagogik
 • Interkulturel kommunikation
 • Kulturanalyse
 • Udtryksformer
 • Performance og præsentation
 • Mundtlig kommunikation
 • Dannelse og demokrati

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Tina Høegh er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller