Personlig profil

Forskningsinformation

Jeg er magisterkonferens i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (2011) og ph.d. fra Syddansk Universitet (2017), hvor jeg aktuelt er ansat som lektor ved H.C. Andersen Centret. Jeg har tidligere undervist i dansk og litteraturvidenskab ved Aarhus Universitet og KU. Derudover har jeg været gæsteforsker og undervist ved University of California, Berkeley, og blev i den forbindelse tildelt Fulbright-legatet i 2015.

Sammen med lektor Jacob Bøggild har jeg oversat Timothy Mortons filosofiske udgivelse "Ecology Without Nature", som udkom på Forlaget Spring i 2019. På samme folag har jeg udgivet en forskningsmonografi, et økokritisk studie af H.C. Andersens forfatterskab med titlen "Skyggepunkter" - ligeledes i 2019.

Jeg er i min forskning interesseret i at undersøge de måder, historisk litteratur og samtidslitteratur er påvirket af og påvirker sine sociale, kulturelle, økologiske og diskursive kontekster. Jeg mener, at en kombination af sociologiske og formalistiske perspektiver er vigtig, hvis man vil kunne tage højde for både litteraturens specificitet og dens vidtrækkende betydninger og brug i samfundet. Min forskning er derfor karakteriseret af en historisk, filologisk interesse i teksters betydning i deres oprindelige kontekst og en aktualiserende interesse i, hvordan de er blevet og fortsat bliver modtaget og cirkuleret igennem forskellige fællesskabsformationer.

Forskningsinteresser

Min tilgang til litteraturvidenskabelig og -historisk forskning præges af en overbevisning om, at vores verden er formet, rammesat og styret af fortællinger. Mennesket er et fortællende væsen, der narrativiserer den empiriske virkelighed på måder, hvor tidligere tiders kultur- og litteraturhistorie er en aktiv og levende medproducent af vores aktuelle verdensforståelse, der former vores handlinger. Jeg er således klassisk hermeneutiker i den forstand, at jeg mener, at traditionen tilspiller os de betingelser og muligheder, der åbner os forstående for verden, men samtidig er jeg inspireret af miljøhumaniora, queerteori, feministisk teori og dekonstruktion samt kritiske kulturstudier, der fastholder, at den tradition kun udvikler sig i mere betænksomme, hensynsfulde og inkluderende retninger, når den oplever modstand og andethed, der kan udvide dens forforståelser og fordomme samt pege på dens blinde vinkler. Dén andethed kan komme inde fra kulturen og litteraturen selv, når hidtil upåagtede tekster og perspektiver trækkes frem i lyset. Den kan komme til syne som de begrænsninger, der sættes af den materielle og sociale virkelighed, eller som opstår, når vi konfronterer vores kultur med modkultur, når vores egne fortællinger møder andre verdensbilleder og virkelighedsopfattelser – andres fortællinger.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Humaniora, Ph.d., Skyggepunkter, mudder og menneske-atomer: natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab, Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 11. dec. 2017

Litteraturvidenskab, Kandidat, Idealer og materialer - poststrukturalistiske perspektiver på økologisk kunst- og kulturkritik, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1. nov. 2011

Forskningsområder

 • Kanon
 • H.C. Andersen studier
 • økokritik
 • posthumanisme
 • nymaterialisme
 • romantikstudier
 • verdenslitteratur
 • oversættelsesstudier
 • Verdenslitteratur
 • Tekstteori og -analyse

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Torsten Bøgh Thomsen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller