Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Uddannelse

 • 2017 Adjunktpædagogikum, Syddansk Universitet 
 • 2015 ph.d., i interaktionsdesign, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, skolen for design 
 • 2004 Cand.IT, design, kommunikation og medier, IT-Universitetet i København
 • 2001 BA (ækvi.) i arkitektur, Institut for Bygningskunst, Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole

 

Akademiske ansættelser

 • 2018- Lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
 • 2015-2018 Postdoc, Social Games against Crime, Institut for Design og Kommunikation, SDU.
 • 2015 Ekstern lektor, Copenhagen Business School, Service Management Program.
 • 2009-2015 ph.d.-studerende, Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole.
 • 2013-2014 Ekstern lektor, Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturstudier.
 • 2008-2010 Ekstern lektor, IT-Universitetet i København, Institut for Design, Kultur, Mobilitet og Kommunikation.
 • 2007-2009 Ad hoc ansættelser som underviser og vejleder, Danmarks Designskole.

 

  Undervisnings- og vejledningserfaring

 • BA-undervisning: Bl.a. kurser i designkultur, design teori og metode, service design, kritisk design, design og hverdagskultur, kommunikationsdesign, BA-projektvejledning
 • Kandidat-undervisning: Bl.a. kurser i designkritik- og formidling, Sociale medier, post-medier, 
 • Kursusansvarlig underviser eller med-underviser på semesterfag og kortere kurser på hhv. SDU, KADK, KU, ITU, CBS, Designskolen Kolding. Kurser og seminar på BA- og kandidatniveau, med både små hold og storholdsundervisning. 
 • Erfaringer med udvikling af nye kurser, alene (fx Home Sweet Home: Homeliness and the future of home (2010) eller i samarbejde med andre (fx Total Design (2014). 
 • Erfaringer med både praksisbaseret undervisning i design og mere traditionelle humanistiske undervisningsformater. 
 • Forelæsninger, seminarer og workshops i ind- og udland: Bl.a. KU, ITU, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Lunds Universitet, Illinois Institute of Technology, Parsons School for Design.
 • Projekt- og studiegruppe vejledning som del af kursusundervisningsforløb.
 • Vejledning og kritik af designprojekter.
 • Undervisning på dansk og engelsk.

 

Forskningsområde

 • Praksisbasert designforskning i krydsfeltet mellem social og økologisk bæredygtighed.
 • Designkultur, design politik, etik og designaktivisme.
 • Social design i relation til udsatte grupper i samfundet.
 • Co-design i relation til velfærdssamfundets institutioner (fx fængsler).
 • Interaktionsdesign og materielle designeksperimenter.  

  

Forskningsinteresser

Critical design, design fiction, speculative prototyping, design anthropology, co-design methods, design games, posthuman & multispecies design, design culture, sustainability and design ecology, design activism, design theory, design philosophy. 

 

 

 

Forskningsinteresser

Critical design, design fiction, speculative prototyping, design anthropology, co-design methods, design games, posthuman & multispecies design, design culture, sustainability and design ecology, design activism, design theory, design philosophy. 

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller