Personlig profil

Forskningsområde

Uddannelse

 • 2017 Adjunktpædagogikum, Syddansk Universitet 
 • 2015 ph.d., i interaktionsdesign, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, skolen for design 
 • 2004 Cand.IT, design, kommunikation og medier, IT-Universitetet i København
 • 2001 BA (ækvi.) i arkitektur, Institut for Bygningskunst, Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole

 

Akademiske ansættelser

 • 2018- Lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
 • 2015-2018 Postdoc, Social Games against Crime, Institut for Design og Kommunikation, SDU.
 • 2015 Ekstern lektor, Copenhagen Business School, Service Management Program.
 • 2009-2015 ph.d.-studerende, Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole.
 • 2013-2014 Ekstern lektor, Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturstudier.
 • 2008-2010 Ekstern lektor, IT-Universitetet i København, Institut for Design, Kultur, Mobilitet og Kommunikation.
 • 2007-2009 Ad hoc ansættelser som underviser og vejleder, Danmarks Designskole.

 

  Undervisnings- og vejledningserfaring

 • BA-undervisning: Bl.a. kurser i designkultur, design teori og metode, service design, kritisk design, design og hverdagskultur, kommunikationsdesign, BA-projektvejledning
 • Kandidat-undervisning: Bl.a. kurser i designkritik- og formidling, Sociale medier, post-medier, 
 • Kursusansvarlig underviser eller med-underviser på semesterfag og kortere kurser på hhv. SDU, KADK, KU, ITU, CBS, Designskolen Kolding. Kurser og seminar på BA- og kandidatniveau, med både små hold og storholdsundervisning. 
 • Erfaringer med udvikling af nye kurser, alene (fx Home Sweet Home: Homeliness and the future of home (2010) eller i samarbejde med andre (fx Total Design (2014). 
 • Erfaringer med både praksisbaseret undervisning i design og mere traditionelle humanistiske undervisningsformater. 
 • Forelæsninger, seminarer og workshops i ind- og udland: Bl.a. KU, ITU, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Lunds Universitet, Illinois Institute of Technology, Parsons School for Design.
 • Projekt- og studiegruppe vejledning som del af kursusundervisningsforløb.
 • Vejledning og kritik af designprojekter.
 • Undervisning på dansk og engelsk.

 

Forskningsområde

 • Praksisbasert designforskning i krydsfeltet mellem social og økologisk bæredygtighed.
 • Designkultur, design politik, etik og designaktivisme.
 • Social design i relation til udsatte grupper i samfundet.
 • Co-design i relation til velfærdssamfundets institutioner (fx fængsler).
 • Interaktionsdesign og materielle designeksperimenter.  

  

Forskningsinteresser

Critical design, design fiction, speculative prototyping, design anthropology, co-design methods, design games, posthuman & multispecies design, design culture, sustainability and design ecology, design activism, design theory, design philosophy. 

 

 

 

Forskningsinteresser

Critical design, design fiction, speculative prototyping, design anthropology, co-design methods, design games, posthuman & multispecies design, design culture, sustainability and design ecology, design activism, design theory, design philosophy. 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Tau Lenskjold er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller