Intet foto af Sven Mortensen

Sven Mortensen

Overlæge

19992018
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Uddannelse:
Studentereksamen : Juni 1976,
Mat.-fys. student fra Haderslev Katedralskole
Lægevidenskabelig embedseksamen : Januar 1984, fra Odense Universitet

Autorisation til selvstændigt virke : December 1995

Pædiatrisk speciallægeautorisation : December 1995

Medicinsk ekspert
Efter min speciallægeanerkendelse i december 1995 har jeg fra august 1998 udelukkende beskæftiget mig med neonatologi på højtspecialiserede afdelinger dels på OUH dels på Rigshospitalet. Det har givet mig stor erfaring og rutine i at takle den fagligt udfordrende hverdag.
Endvidere har jeg gennem årene deltaget i talrige internationale kurser og kongresser foruden de årlige tværfaglige landssymposier i neonatologi. (Se venligst oversigten side 4)

Kommunikator og samarbejder
Væsentlige forudsætninger for at en kommunikation lykkes, er tilstedeværelse af gensidig respekt, en klar kontekst, en entydig dagsorden samt viljen til at kommunikere.
Jeg er fra barns ben vokset op med en grundlæggende respekt for og interesse i andre mennesker. Jeg er et empatisk menneske, der er god til at se og lytte mig til hvad der siges mellem linjerne.
Disse egenskaber gør at jeg generelt har let ved at samarbejde på tværs af fag– og specialegrænser.

Leder og administrator
1980 -1982: Medlem af Studienævn II og Centralstudienævn ved Det Lægevidenskabelige Fakultet, OUC.

1987 -1988: Arbejdstilrettelæggelse og ferieplanlægning for lægerne på Børneafdelingen i Odense.

1989 -1992: Arbejdstilrettelæggelse og ferieplanlægning for lægerne på Børneafdelingen i Kolding. I den sammenhæng deltaget i opbygning og udvikling af edb-styret vagtplanlægning ved hjælp af SILKEBORG DATA`s Modul tjenestetid.

1995 -1998: Arbejdstilrettelæggelse og ferieplanlægning for lægerne på Børneafdelingen på
OUH. Herunder implementeringen at Modul tjenestetid.

2006 -2010: Vikar for specialeansvarlig overlæge i forbindelse med sygefravær og ferier.

2007 - Medlem af Pædiatrisk Specialeråd i Region Syddanmark.

2010 - Konstitueret specialeansvarlig overlæge i neonatologi på Børneafdelingen på OUH.

Professionel
Ansættelser:
Stillingskategori Afdeling Sygehus Tiltrådt Fratrådt Antal mdr.
Reservelægevikar psykiatrisk Middelfart 19.03.84 15.04.84 1
Reservelægevikar psykiatrisk Middelfart 01.05.84 13.05.84 0,5
Reservelægevikar kirurgisk Faaborg 01.06.84 30.09.84 4
Turnusreservelæge ortopæd.kir. Svendborg 01.10.84 31.12.84 3
Reservelægevikar patologisk. inst. Svendborg 01.01.85 31.01.85 1
Reservelægevikar ortopæd.kir. Svendborg 01.02.85 03.04.85 3
Turnusreservelæge med. endokr. Odense 01.05.85 31.10.85 6
Reservelægevikar neuromedicinsk Odense 01.11.85 30.11.85 1
Reservelægevikar pædiatrisk Kolding 01.01.86 30.04.86 4
Reservelægevikar pædiatrisk Odense 01.05.86 30.09.86 5
Reservelæge pædiatrisk Odense 01.11.86 30.04.88 18
1.reservelægevikar pædiatrisk Kolding 01.05.88 30.09.88 5
1.reservelæge pædiatrisk Kolding 01.10.88 31.01.93 52
1.reservelægevikar pædiatrisk Sønderborg 01.02.93 31.05.94 16
1. reservelæge pædiatrisk OUH 01.06.94 31.08.98 51
Konst. overlæge m. vagt pædiatrisk OUH 01.09.98 30.04.99 8
Afdelingslæge neonatalklinikken RH 01.05.99 30.04.00 12
Overlæge m. vagt Pædiatrisk OUH 01.05.00 09.12.10 127
Konst. specialeansvarlig overlæge Pædiatrisk OUH 10.12.10 6

Akademiker og sundhedsfremmer
Publikationer:

1 Sven Mortensen, Meta Jørgensen, Bodil Espensen, Uffe Nielsen, Jørgen Felthaus og Karsten Kehlet: "Vognmaleren, en pjece om sygdom og sikkerhed ved autolakering." Aktionsgruppen Arbejdere, Akademikere / Malernes Fagforening, Svendborg, 1981.

2 Sven Mortensen og Søren Pedersen: "Use of a new breath actuated inhaler in children." Medicine publishing foundation, symposium series, 26; Oxford: The Medicine Group, 1989: (7 - 12).

3 Søren Pedersen og Sven Mortensen: "Use of different inhalation devices in children", Lung, 1990) suppl.: 653-7.

4 Steffen Husby, Lone Agertoft, Sven Mortensen og Søren Pedersen: "Treatment of croup with nebulised steroid (budesonid), a double blind, placebo controlled study". Arch-Dis-Child. 1993 Mar, 68 (3): 352-5.

5 Sven Mortensen, Lone Agertoft, Steffen Husby og Søren Pedersen: "Pseudocroup behandlet med forstøvet steroid (Budesonid). En dobbeltblind, placebo-kontrolleret undersøgelse." Ugeskrift for Læger 1994, 156: 6661-4.

6 Steen Rosthøj, Susan M.Nielsen, Freddy Karup Pedersen & The Danish I.T.P. Study Group:
"Randomized trial comparing intravenous immunglobulin with methylprednisolone pulse therapy in acute idiopathic thrombocytopenic purpura." Acta Paediatrica 1996, 85: 910-15.

7 Steen Rosthøj, Susan M.Nielsen, Freddy Karup Pedersen & the Danish I.T.P. Study Group: “Randomiseret sammenligning af intravenøs immunglobulin og methylprednisolon-pulsterapi hos børn med nydiagnosticeret idiopatisk thrombocytopenisk purpura." Ugeskrift for Læger 1998, 160: 1640-4
8 Halken S, Skamstrup Hansen K, Jacobsen HP, Estmann A, Engberg Fælling A, Hansen LG, Kier SR, Lassen K, Lintrup M, Mortensen S, Kaas Ibsen K Østerballe O, Høst A: ”Comparison of a partially hydrolyzed infant formula with two extensively hydrolyzed formulas for allergy prevention: a prospective, randomized study”, Pediatr Allergy Immunnol 2000:11: 149-161

9 van Kaam AH, Rimensberger PC, Borensztajn D, De Jaegere AP; Neovent Study Group: Ventilation practices in the neonatal intensive care unit: a cross-sectional studyJ Pediatr. 2010 Nov;157(5):767-71.e1-3

10 van Kaam AH, De Jaegere AP, Borensztajn D, Rimensberger PC and Collaborators: Surfactant Replacement Therapy in Preterm Infants: A European Survey, Neonatology. 2011 Jan 11;100(1):71-77

11 Rene Ernst Nielsen, Kurt Bjerregaard Stage, Palle Mark Christensen, Sven Mortensen, Lise Lotte Torvin Andersen, Per Damkjer: ”Medikamentel behandling af depression under graviditet eller amning,” Ugeskrift for Læger 2007; 169(16):1442

12 Sven Mortensen: ”Skæve hoveder”, ”om Spæd & småbørn”; nr.2/16.Årgang/ efterår 2007

13 Sven Mortensen: ”Skæve Hoveder” hos spædbørn, Klinik Nyt. Nov 2007

14 Sven Mortensen: ”kolik”, ”om Spæd & småbørn”; nr.1/17.Årgang/ forår 2008

15 Zachariassen G, Faerk J, Esberg BH, Fenger-Gron J, Mortensen S, Christesen HT, Halken S: ”Allergic diseases among very preterm infants according to nutrition after hospital discharge”, Pediatr Allergy Immunol. 2011 Feb 20

16 Zachariassen G, Faerk J, Grytter C, Esberg BH, Hjelmborg J, Mortensen S, Thybo
Christesen H, Halken S: ”Nutrient enrichment of mother's milk and growth of very preterm infants after hospital discharge”, Pediatrics. 2011 Apr;127(4) e995-e1003. Epub 2011 Mar 14

Abstracts:

2009 G Zachariassen, J Faerk, C Grytter, BH Esberg, S Mortensen, HT Christesen, S Halken: ” Groth among very premature infants fed human milk fortifier while brestfeeding after hospital discharge”, ESPR Congres, Hamborg

Foredrag:

Februar 1989: ”Brugen af en ny åndedrætsaktiveret dosisaerosol hos børn.” Pædiatrisk allergologi, Scanticon Kolding.

Februar 1992: ”Forstøvet budesonid ved pseudocroup.”
Staffmeeting, Kolding Sygehus.

Februar 1997: ”Sammenhængen mellem astmatisk bronchitis og udviklingen af allergi og astma.” Pædiatrisk allergologi, Scanticon Kolding.

Maj 1998: ”Wheezy bronchitis and astma in childhood. Natural course and sensitation from birth to 10 years of age. A prospective cohort study.” ERSPA-ESPACI joint meeting, Berlin.

September 2005 ”ROP, Opgørelse fra OUH sammenholdt med 02-saturationsregistreringer
14. Landssymposium i neonatalogi, Aalborg

September 1996: ”Percutan-kathetre. 2 års praktisk erfaring og videodemonstration.”
Neonatologisk landssymposium, Gl. Avernæs.

September 2009: ”Misbrugsproblemer hos gravide/mødre; hvad gør vi i hospitalsregi?”
Børneforum Fyn

Kurser og kongresser:

December 1985 FAYL`s basiskursus for tillidsmænd, 3 dage

November 1986 Kredsforeningen for Fyns Amt`s Kursus, "Indeklima", 2 dage

November 1991 Kolding Sygehus Kursusafdeling, " Indvandrerfamilien", 1 dag

November 1992 Dadl, "Den undervisende læge", 4 dage

Februar 1989, 1990
1991, 1992, 1994,
1995, 1996, 1997 Pædiatrisk Allerlogi, Scanticon, Kolding , 8 x 2 dage

Maj 1996 ESPACI-ERS, Paediatric Assembly, Odense, 2 dage

September 1995 Anæstesiologisk afd. OUH: Intensiv pædiatri, 4 timer

September 1995 4. Landssymposium i neonatalogi, Sørup Herregård, 2 dage

September 1996 5. Landssymposium i neonatalogi, Gl. Avernæs , 2 dage

August 1997 YP-efteruddannelseskursus i neuropædiatri, 2 dage

November 1997 Anæstesiologisk afd. OUH: Praktisk kursus i intubation og ventilation af neonatale patienter, ca. 20 dage over 2 måneder.

Februar 1998 Imperial College School of Medicine, Queen Charlotte´s & Chelsea Hospital, London: Advanced Neonatalogy, 5 dage

Maj 1998 ERSPA-ESPACI joint meeting, Berlin, 4 dage

September 1998 Anæstesiologisk afd. OUH: Intensiv pædiatri, 4 timer

Oktober 1998 7. Landssymposium i neonatalogi, Gl, Avernæs, 2 dage

November 1998 Imperial Collage School of Medicine, Neonatal Course for Senior Pediatricians, London, 5 dage

Oktober 2001 10. Landssymposium i neonatalogi, Gl, Avernæs, 2 dage

November 2001 Neonatal Course for Senior Pediatricians, London, 5 dage

Feb. – okt. 2002 OLAU II, 13 dage

Juni 2003 Nordisk Perinatalkongres, Bergen, 3 dage

Oktober, 2003 12. Landssymposium i neonatologi, Korsør, 2 dage

November 2003 OLAU III, 4 dage

Oktober 2004 13. Landssymposium i neonatalogi, Gl, Avernæs, 2 dage

Februar 2005 IPOKRaTES, New Frontiers in Neonatology, Innsbruck, 3,5 dage

September 2005 14. Landssymposium i neonatalogi, Aalborg, 2 dage

November 2006 Neonatal update, London, 5 dage

Marts 2007 Region Syddanmark, Vejlederkursus, 1 dag

April 2007 OLAU Kvalitetsledelse, 3 dage

April 2007 IPOKRaTES, Neonatal Hemodynamics, 3 dage

April 2008 European Conference on Neonatal and Pediatric Ventilation, Montreux 4 dage

Oktober 2008 2nd EAP/ ESPR Congres, Nice, 4 dage

November 2008 Grundkursus i patientsikkerhed for nøglepersoner , 2 dage

Juni 2009 20th ESPNIC congress, Verona, 3 dage

September 2009 18. Landssymposium i neonatalogi, Hillerød, 2 dage

Oktober 2010 50th ESPR Congres, Hamborg, 4 dage

Oktober 2010 19. Landssymposium i neonatalogi, Gl, Avernæs, 2 dage

Maj 2011 DPS Børnedage, Kolding, 2 dage

Undervisningserfaring :

1983: Skolen for Ergo- og Fysioterapeuter i Odense: Undervisning af afgangsholdene i ergonomi, specielt vedrørende arbejdsmiljøundersøgelser, 3 timer.


1989 - 1992: Sygeplejeskolen i Vejle: Undervisning i pædiatri med emnerne omsorgssvigt, incest, neonatalogi og allergologi, 12 timer pr. semester


1991 - 1992: Vejle Amt: Medicingivningskursus for socialpædagoger, 8 timer pr. semester


1990 - 1992: Pædiatrisk afdeling, Kolding: Undervisning af plejepersonalet i hjertestopbehandling, 6 timer pr. semester

1991- 1997: Vejle Amts Kursusafdeling for sygehusene: Undervisning af narkosesygeplejersker i respirationsproblemer hos nyfødte og neonatal transport, 6 timer pr. semester

1991 -1994: Vejle Amts Kursusafdeling for sygehusene: Undervisning af intensivsygeplejersker i pædiatri, 6 timer pr. semester

1993 - 1994: Pædiatrisk afdeling, Sønderborg: Undervisning af plejepersonalet i hjertestopbehandling, 1½ timer pr. måned.

1994 - 2000: Skolen for Ergo- og Fysioterapi, Odense: Socialmedicin, børns levevilkår før og nu. 16 timer pr. semester.

1997 - 2000: Fadl. Børneventilatørkursus: Respirations- og kredsløbsfysiologi samt patofysiologi. 4 timer pr. hold.

1998: Plejepersonale på afd. H6, OUH: Genoplivning af nyfødte. 1½ time.

1999: Læger og sygeplejersker på afd. H5, OUH: Nye modaliteter i neonatal respiratorbehandling. 1½ time.

2000: Sygeplejersker afd. GN, RH : Koagulationssystemet og blødningsforstyrrelser i neonatalperioden. 1 time.

2003 og
2006: Nordic Course in Peadiatric Anaestestesia & Intensive care, OUH, Neonatologi, 2 x 1 time

2001- Sammen med H5 sygeplejerske tilrettelagt og gennemført ca. 15 tværfaglige respiratorkurser á 3 dages varighed.


Videoproduktion:

1989: Instruktionsvideo i brugen af en ny åndedrætsaktiveret dosisaerosol hos børn. (5 min)

1996 : Instruktionsvideo i anlæggelse af percutankatheter. ( 20 min)

Fingeraftryk Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.

  • 2 Lignende profiler
coenzyme Q10 Medicin og biovidenskab
Greenland Medicin og biovidenskab
Scandinavian and Nordic Countries Medicin og biovidenskab
Seasonal Allergic Rhinitis Medicin og biovidenskab
Denmark Medicin og biovidenskab
Norway Medicin og biovidenskab
Selenium Medicin og biovidenskab
Zinc Medicin og biovidenskab

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 1999 2018

  • 4 Tidsskriftartikel
  • 2 Bidrag til avis - Avisartikel
63 Downloads (Pure)

Elevated zinc concentrations in a 5 months old infant: A case report

Petersen, E. R. B., Mortensen, S. & Nybo, M., 1. feb. 2018, I : Biochemia Medica. 28, 1, 4 s., 011001.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
Zinc
Ointments
Blood
Heel
Vitamin E

Management of early onset neonatal sepsis differs in the north and south of Scandinavia

Drageset, M., Fjalstad, J. W., Mortensen, S. & Klingenberg, C., mar. 2017, I : Acta Paediatrica. 106, 3, s. 375–381

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Scandinavian and Nordic Countries
Denmark
Norway

Forældre ønsker mere behandling af for tidligt fødte

Mortensen, S., 20. nov. 2014, I : Politiken.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - AvisartikelFormidling

Hjælp på vej til ekstremt tidligt fødte børn

Mortensen, S., 18. nov. 2011, I : Kristeligt Dagblad.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - AvisartikelFormidling

Dobbeltblind randomiseret undersøgelse af virkningen af Bidro på høfeber hos børn

Andersen, A. H., Mortensen, S., Agertoft, L. & Pedersen, S., 2005, I : Ugeskrift for Laeger. 167, 38, s. 3591-4 4 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Seasonal Allergic Rhinitis
Names