Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Forskningssprog: Dansk***, svensk***, spansk***, engelsk***, tysk***, italiensk**, fransk**, katalansk**, oldgræsk*, latin* (***= talt/skrevet/læst; **= læst og/eller talt; *= læst).

Højere uddannelse:

• 2014: Dr. phil., Københavns Universitet.
• 2014: Ph.d. vejledningsdiplom, Syddansk Universitet.
• 2012: Research Management Diploma, Copenhagen Business School/CIMI Executive.
• 2011: Adjunktpædagogikum, Københavns Universitet.
• 2007: Ph.d i Litteraturvidenskab, Københavns Universitet.
• 2006: “Diploma de Español como Lengua Extranjera”, niveau 3/3, Cervantes Instituttet.
• 2003: Kandidat i Litteraturvidenskab, Københavns Universitet.
• 2001: Bachelor i Litteraturvidenskab, Københavns Universitet.

Ansættelse:

• 2013-: lektor i Litteraturvidenskab, IKV, Syddansk Universitet.
• 2012-2014: Marie Curie stipendiat, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms Universitet.
• 2008-2012: Carlsberg stipendiat, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
• 2004-2007: Ph.d.-stipendiat, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. 

Akademiske udmærkelser: 

• 2012: Wallenberg Academy Fellow nomineret.
• 2003: Københavns Universitets guldmedalje.
• 1999: Københavns Universitets sølvmedalje.

Forskningsområde

Min faglige kernekompetence er den spanske baroklitteratur, herunder især dramaet, men jeg er bredt interesseret og orienteret i det 16. og 17. århundredes europæiske litteratur, herunder forfattere som Ronsard, Shakespeare, Marlowe, Cervantes, Góngora, Quevedo, Marino og Gryphius, men også bredere kulturelle trends i perioden så som mysticisme, humanisme, ovidianisme, neostoicisme samt periodens reception af antik kultur og litteratur og generelle sammenvævning af antik og kristen kultur. Mine interesser omfatter videre teoretiske emner så som genreteori (romanteori, tragedieteori) og generisk evolution; periodiseringsproblemet; poetikhistorie; hvad man kan kalde litteraturkritikkens 'ideologi' samt – ikke mindst – de forskellige metodiske og teoretiske problemstillinger, der knytter sig til litteraturhistorieskrivningen. Ud over den mytologiske litteratur er mine primære aktuelle forskningsområder "historisk mimesis", i.e. den litterære bearbejdning af historiske begivenheder og dennes forhold til den 'rigtige' historieskrivning, samt "allegori", hvormed jeg helt bredt forstår litteraturens særlige dobbelthed af historisk sproglig-æstetisk materialitet og almengyldighed.

Forskningsinformation

Efter opnåelsen af ph.d.-graden var jeg Carlsberg Research Fellow ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet fra 2008-2012 med projektet "Mytologisk litteratur - en europæisk tradition", som omhandlede den sammenhængende, men som helhed uudforsket tradition inden for den nyere europæiske litteraturhistorie, der genoptager og videreudvikler antikke myter samtidig med at de underkaster selve 'det mytiske' – forstået som den metafysiske årsagsbestemmelse og helhedsorienterede fremstilling af naturlige og kulturelle sammenhænge – en kritisk refleksion. Da jeg var færdig med det projekt blev jeg Marie Curie Fellow ved Institutionen för Litteraturvetenskap och Idéhistoria, Stockholms Universitet fra 2012-2014 med projektet "Ambiguous Figures of Desire", der i forlængelse af mit Carlsberg-projekt udforskede den antikke mytologis yderst tvetydige rolle i 1600-tallets litterære begærsdiskurs. Jeg har udgivet monografierne "Don Quixote" og romangenren (2006), der med udgangspunkt i receptionen af Cervantes' roman undersøger romanteorien og dens historie (udvidet engelsk oversættelse med titlen Honest Entertainment, Transcendental Jest. "Don Quixote" in Novelistic Theory er på vej, 2014); desuden Baroque Allegory Comedia. The Transfiguration of Tragedy in Seventeenth-Century Spain (2010), som omhandler samspillet mellem kulturel depression, tragisk tabu og tragikomisk drama i den spanske barok; samt endelig Diglossia. The Early Modern Reinvention of Mythological Discourse (2014), som lancerer en nyfortolkning af det mytologiske boom i litteraturen lige omkring år 1600. Jeg har desuden bl.a. oversat Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels (2014) samt skrevet en længere række tidsskriftsartikler og antologikapitler om så forskellige forfattere som Jorge Luis Borges, William Shakespeare, Friedrich Schlegel, Walter Benjamin, Luis de Góngora, Giovan Battista Marino og Teresa af Ávila, m.fl.

Forskningsområder

  • Litteraturhistoriografi
  • Kritikhistorie
  • Litterære epoker (fra græsk og romersk antik til postmodernisme)
  • Litterære institutioner
  • Poetik, digtning og filosofi
  • Tekstteori og -analyse

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller