Steffen Nordahl Lund

lic.phil. & MPM

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Biografi:
Steffen Nordahl Lund, institutleder, lic.phil. & MPM

Steffen Nordahl Lund er uddannet cand.phil. i fransk fra Københavns Universitet og har erhvervet licentiatgraden i romansk filologi sammesteds. Derudover har han en master i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet.

Han har haft skiftende ansættelser med undervisning og forskning ved henholdsvis Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København og Syddansk Universitet, hvor han i 1994 blev ansat som lektor i fransk ved Institut for Sprog og Kommunikation og siden som institutleder i 2005.

Hans undervisningserfaring dækker et alsidigt felt af sproglige og litterære discipliner på BA- og kandidatniveau.

Hans forskningsinteresser former sig som en koncentration om betydningsdannelsens problematik, og han har publiceret inden for områderne kognition, semiotik, pragmatik og tekstlingvistik med henblik på at indkredse og afdække betydningens dynamik i tekstproduktion og interaktion.


Steffen Nordahl Lund, Head of Institute, Ph.D. & MPM

Steffen Nordahl Lund received a four year degree (cand.phil) in French and a Ph.D. in Roman philology from the University of Copenhagen. He has a Masters of Public Management from the University of Southern Denmark.

He has held various teaching and research positions at the University of Copenhagen, Copenhagen Business School and the University of Southern Denmark. He has worked as an associate professor of French at the Institute of Language and Communication, University of Southern Denmark. Since 1998, he has been Head of Institute.

His research interests focus on the dynamics of meaning production, and he has published on topics within the fields of cognition, catastrophe theory, discourse analysis, functional text linguistics, interaction, narration, negotiation theory, pragmatics, semiotics.