Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Mine primære forskningsområder omhandler subjektive erfaringer, livshistorier og erindringer knyttet til sociale indsatser i den danske velfærdsstat. Jeg er interesseret i, hvordan mennesker formes af sociale kategorier og interventioner, og hvordan de lever deres liv indenfor skiftende lovgivningsmæssige og institutionelle rammer. Især udforsker jeg, hvordan den enkelte i forskellige sociale situationer reflekterer over og på mangfoldige måder håndterer deres historie og levevilkår, og hvordan de på kreative måder skaber deres selv og forsøger at gøre deres stemmer og perspektiver gældende i offentligheden.

Konkret beskæftiger jeg mig med:

- Ældres forvaltning af livets afslutning.

- Erindringsdannelse og erindringsarbejde hos tidligere børnehjemsbørn.

- Livshistorier blandt tidligere anbragte under den gamle åndssvageforsorg, særforsorg og psykiatri.

- Erfaringer med magtanvendelse blandt mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.

- Etnografisk feltarbejde og oral history.

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler