Billede af Stinne Holm Bergholdt

Stinne Holm Bergholdt

cand.med.

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Kræftpatienters rehabilitering i et sammenhængende sundhedsvæsen, et randomiseret, kontrolleret studie

Dette ph.d.-projekt er opstået som følge af det øgede fokus på vigtigheden af en individuelt
tilrettelagt rehabilitering, der imødekommer såvel fysiske, psykiske, sociale og arbejdsrelaterede
problemstillinger, der måtte opstå som følge af kræftsygdommen, samt at rehabiliteringsforløbet
starter allerede ved diagnosetidspunktet og fortsætter længe efter behandlingen er afsluttet. På
denne baggrund har vi valgt at afprøve, om egen læge kan fungere som koordinator og ansvarlig
for, at rehabiliteringsbehovene bliver opfyldt, på tværs af specialer og uanset hvor i forløbet
patienten måtte befinde sig.

Projektet vil belyse, om en tostrenget intervention, med fokus på den praktiserende læges
rolle for kræftpatienters rehabiliteringsforløb, kan forbedre patienternes helbredsrelaterede
livskvalitet. Interventionen består af hhv. en målrettet indsats for at optimere kommunikationen fra
sygehus til almen praksis, vedrørende kræftpatienters behov for rehabilitering, samt en direkte
opfordring til patientens egen læge til at være proaktiv i forhold til at imødekomme og afhjælpe de
forskellige rehabiliteringsbehov.
Udover effekten på patienternes livskvalitet vil interventionens effekt på antal sygedage, egen
læges adfærd samt patienternes tilfredshed med den rehabilitering, de tilbydes, endvidere blive
belyst.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU og Vejle
Sygehus og er finansieret af bevillinger fra Novo Nordisk Fonden, Kræftens Bekæmpelse samt
Region Syddanmark.

CV

Uddannelse
1996 - 2004 Lægevidenskabelig Kandidatuddannelse ved Syddansk Universitet, Odense
1992 - 1995 Matematisk student fra Nyborg Gymnasium

Erhvervserfaring
2009 - 2012 Ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis , IST, SDU
2009 Lægevikar (3 mdr.) for alment praktiserende læge og vagtlæge i Odda Kommune, Norge
2006 - 2009 Forskningsassistent ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense
2004 - 2006 Reservelæge, herunder turnus
2003 - 2003 Lægevikariat på Svendborg Sygehus på Ortopædkirurgisk afd. og på Medicinsk afd.

Undervisningserfaring
Gynækologi på medicinstudiet
Kommunikation på medicinstudiet
Klinisk diagnostik, onkologi på Idræt og & Biomekanik

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 7 Lignende profiler

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.