Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Akademisk CV

 • 2022 | Gæsteforsker, Department of Catalan Philology and General Linguistics, Universidad de Barcelona. 
 • 2021 | Universitetspædagogikum opnået (okt. '21) 
 • 2021 | Gæsteforsker, Institut für deutsche Philologie, LMU-München.
 • 2021 | Post.doc., Institut for Kulturvidenskab, SDU.
 • 2021 | Ph.d. i litteraturvidenskab.
 • 2020 | Gæsteforsker, Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford.
 • 2020 | Modtager af Forskningsministeriets EliteForsk-rejsestipendiat.
 • 2019 | Gæsteforsker, Romanisches Seminar, Universität Heidelberg
 • 2018 | Gæsteforsker, Department of English and Related Literature, University of York
 • 2018 | Ph.D.-stipendiat, Centre for Medieval Literature, Syddansk Universitet
 • 2016 | Undervisningsassistent, Litteraturvidenskab, Syddansk Univeristet
 • 2016 | Cand.mag. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet
 • 2014 | Udvekslingsophold, Freie Universität Berlin
 • 2013 | Udvekslingsophold, Universität Mannheim
 • 2011 | Bachelor i filosofi, Københavns Universitet

Udgivelser

Monografier

Antologier

Oversættelser

 • Eduard Thurneysen: Dostojevskij. Oversættelse og noter af Rasmus Vangshardt. Efterskrift af Bent Flemming Nielsen og Rasmus Vangshardt (Frederiksberg: Multivers 2021).

Forskningsartikler og bogbidrag

 • "Epilogue: Reflections on Historical Comparativism Prompted by the Case of Sophonisba" (with David Zirak-Schmidt, Anastasia Larn, Sofie Kluge), in Nordic Journal of Renaissance Studies, vol. 20 (2023).
 • "Det bølgende hav og den oceaniske ro. To bevægelser i europæisk litteraturhistorie" i Thøstesen (red.), Havets mysterier. Myter, virkelighed og videnskab (Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2023).
 • "Suns and Reversals on Lohenstein's Early Modern Schauplatz" i Medievalia et Humanistica, vol. 48 (2023).
 • "Uro i Johannes Weltzers frokoststue. Om angst og ekspressionisme i mellemkrigstidens København" i Angst i dansk litteratur (Aarhus Universitetsforlag, 2023).
 • "Nattens udgang. Forord" i Stefan Zweig, Legender. Oversat af Lone Østerlind (Aarhus: Turbine 2022).
 • "Kunstens frihed og historiens ophør. Tilfældene Strauss" i Paulsen & Møller-Gøttcke (red.), Identitespolitik, litteratur og kunstens autonomi, s. 441-465 (Sorø: U Press 2022).
 • "Blodkometer og skakforgiftning i Europa" i Stefan Zweig, Skaknovelle og andre fortællinger. Forord og udvalg ved Rasmus Vangshardt. Oversat af Lone Østerlind (Aarhus: Turbine 2021), s. 5-16.
 • "Efterskrift" v/ Bent Flemming Nielsen og Rasmus Vangshardt i Eduard Thurneysen, Dostojevskij. Oversat af Rasmus Vangshardt (Frederiksberg: Multivers 2021), s. 101-152.
 • "Sammenhæng og modernitetslægsel i litteraturhistorien, eller: Historie og historisme er to ting" i Kallenbach et al. (red.), Det historiske blik. (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2021).
 • "'El circular coliseo.' The Loa to El gran teatro del mundo Reconsidered" in The Bulletin of the Comediantes. vol. 72, no. 2 (2020), pp. 117-142.
 • "Coherence and the Longing for Modernity in Literary Historiography, or: Why History and Historicism Are Two Things" in Res Cogitans (2020), vol. 14, no. 2, p. 85-103.
 • "Hård sentimentalisme og seksualiseret middelalder i Tom Kristensens 'En Kavaler i Spanien'" i European Journal of Scandinavian Studies. Vol. 50, no. 1 (2020)
 • "'Livets onde Strid.' Silénsk visdom i Henrik Pontoppidans De Dødes Rige" i Erik Skyum-Nielsen (red.), Liget der blev oppe på jorden. Nietzsche-receptionen i Norden (Hellerup: Spring 2020)
 • "Vikingenaturens svaghed. Kvinders vitalistiske frelsestilbud hos Harald Kidde og Henrik Pontoppidan" i Bugge og Herman (red.), Moder, søster, elskte. Frelsende kvindeskikkelser i dansk litteratur (København: Ekistensen 2019).
 • "Antonio's sadness in the Stoic Theatrum Mundi of the Early Modern City" i Orbis Litterarum (2019). Vol. 74, no. 4, p. 264-277.
 • "Der må ikke gå lyrik i mennesket. Om Henrik Pontoppidans Mands Himmerig" i Pontoppidaniana. III. række, II. bind. (Pontoppidan-selskabet 2019)
 • "'Hic Rhodus, hic Salta.' Profan opstandelse i Martin A. Hansens Lykkelige Kristoffer" i Jørgensen (red), For Folkets Frihed. Martin A. Hansen og besættelsen (København: Gyldendal 2018)
 • “Humanioraen i Rom efter Cæsars død. Aristoteles, Gadamer og Bultmann om det hermeneutiske problem” i Tidsskriftet Fønix (2016). S. 153-175.
 • “Verdensteatret og vi, de moderne” i Hjortkjær & Nørkjær (red.), SLØK. Perspektivforskydninger (Århus: Klim 2016).
 • “Askov-kritikken. Jens Kruuse og Jørgen Bukdahl” i Garne & Nord (red.), Efter Georg. Virkningshistoriske livstag med brandesianismen (Århus: Munch & Lorenzen 2015).
 • “Livet er en flytfodstilværelse. Om Jørgen Bukdahls eksistenstænkning” i Else Marie Bukdahl (red.), Jørgen Bukdahls skrifter og tanker. Essays og bibliografi (København: Billedkunstskolernes Forlag 2015).

Konferencedeltagelse

 • ”Medievalisms and the Ecstasies of Time in Early Modern Drama.” Medialatinitas 2022-Prague. 23. sep, 2022.
 •  ”Arne Garborgs nietzscheanske naturalisme – mellem trætte mænd og menneskedyret.” 25. Arbeitstagung der Skandinavistik 2022. LMU-München. 7. sep. 2022.
 • "Beauty and the Bible in Two Old Testament Plays by Lope de Vega." Biblical Drama in Europe. University of Oxford, Jesus College. June 10, 2022. 
 • "Disillusion or Objectivity? Historical Desengaño in Spanish Golden Age Historical Plays on the Middle Ages." RSA-Dublin 2022. 2. april 2022.
 • "The Meaning of History on Lohenstein’s Early Modern Schauplatz." Transnational Aspects of Early Modern Drama. Ruhr University Bochum. 25. juni 2021.
 • "Nervøsitet i frokoststuen. Angst og ekspressionisme i mellemkrigstidens København med særligt fokus på Johannes Weltzer." Angst i dansk litteratur. Europa-Universität Flensburg. 17. juni 2021.
 • "Apologetics and Religion in Early Modern Corpus Christi Drama." ReForc 2021 Budapest-Virtual. 6. maj 2021.
 • "Calderón's World Theatre of Celebration: 'Aesthetical Theodicy' as a Perspective on the Baroque Theatrum Mundi." Renaissance Society of America. RSA 2021-Virtual. 21. april. 2021.
 • "Tilfældene Strauss." Identitetspolitik og kunstens autonomi. Syddansk Universitet. 9. sep. 2020.
 • "Calderóns ästhetische Theodizee und das Theatrum Mundi des Feierns." Doktorandenkolloquium des Romanischen Seminars. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 4. dec. 2019.
 • "'Rak mig saa ned, I hunde!' Johannes Holbeks Gesamtkunst mellem længsel og pessimisme." Arbeitstage der Skandinavistik. Universität Erlangen. 25. sep. 2019.
 • "Antonio's Sadness in the World Theatre of the Early Modern City." Fear and Loathing in the Earthly City. Negative Emotions in the Medieval and Early Modern Period c. 1100-1700. Danish National Museum. 2th of Nov. 2018.
 • "Historical Continuity and the Blessed Middle Ages in Martin A. Hansens Lykkelige Kristoffer." International Association of Scandinavian Studies 2018. University of Copenhagen.
 • "Harter Sentimentalismus und erotische Hochstapelei in Tom Kristensens Ein Kavalier in Spanien." Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Arbeitstage der Skandinavistik. 29. september 2017.
 • "Asketiske præster i kvinde­forklædning fra J.P. Jacobsen til Thomas Mann". Aarhus Universitet. Tværfagligt seminar i anledning af dr.phil. Børge Kristiansens 75 års fødselsdag. 4. maj 2017.
 • "De meningsløse mishandlinger og naturens grusomhed. Nietzsche i Henrik Pontoppidans 'Lykke-Per' og 'De Dødes Rige'. Schæffergården. Fondet for dansk-norsk samarbeid. 27. januar 2017.

 

Forskningsområder

 • Litteraturhistoriografi
 • Litterære epoker (fra græsk og romersk antik til postmodernisme)
 • Kanon

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller