Billede af Torben Rugberg Rasmussen

Torben Rugberg Rasmussen

cand.mag.

Personlig profil

CV

Curriculum vitae
Opdateret december 2011

Rasmussen, Torben Rugberg
lektor
Center for Mellemøst-studier, Syddansk Universitet,Campusvej 55, 5230 Odense M, telefon: 6550 2178,
rugberg@hist.sdu.dk

________________________________________

Uddannelse: Cand.mag. i religion og dansk, Odense Universitet, Danmark, 1987
Pædagogikum 1988
Arabic summer School (6 uger), International Language Institute. Kairo 1995
Diverse EDB-relaterede kurser

Ansættelser: Forskningsassistent, Odense Universitet, 1989-95.
Amanuensis, Odense Universitet, 1995-1998,
Lektor, Odense Universitet 1998-
Siden 2011 på flekstid.

Medlemskab af faglige selskaber: Middle East Studies Association of North America (MESA). Nordisk Mellemøstselskab

Forskning
_______________________________________

Mine forskningsaktiviteter har fire overordnede omdrejningspunkter: For det første sammenhængen mellem 1960ernes og -70ernes ny politiske venstre og den aktuelle multikulturalisme; for det andet sammenhængen mellem den såkaldte tiersmondisme og den islamiske neofundamentalisme; for det tredje politisk og religiøs radikalisering; for det fjerde spørgsmål vedrørende kulturforståelse, dannelsesbegreber, integrationspædagogik og kulturmøderelaterede problemstillinger i bredeste forstand.


Undervisning
________________________________________

Min undervisning foregår dels på de af Center for Mellemøst-studier udbudte uddannelser; dels på uddannelserne i Cand. negot i arabisk og International virksomhedskommunikation i arabisk.Publikationer og aktiviteter

For en systematisk oversigt over publikationer og øvrige aktiviteter henvises til dette link:
http://www.sdu.dk/ansat/rugberg