Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Ricko Damberg Nissen
MA Religious Studies & Anthropology, Phd

Senior researcher


PUBLIKATIONER

Peer Reviewed Artikler:

Nissen et al. (2022). Spiritual Needs Assessment in Post-secular Contexts. https://encyclopedia.pub/21342 

Nissen RD & Andersen AH (2022). Addressing religion in secular healthcare: existential communication and the post-secular negotiation. doi.org/10.3390/rel13010034

Nissen et al. (2021). Spiritual Needs Assessment in Post-secular Contexts: An integrative review of questionnaires.  10.3390/ijerph182412898 

Lindekilde CR, Nissen RD, et al. (2021). Risk Factors for Coercion in Mental Health Services, The FOSTREN-EViPRG Training School 2021 Abstract Book. IRS, RFM

Viftrup DT, Nissen RD, Søndergaard J, & Hvidt NC (2021). Four Aspects of Spiritual Care: A Phenomenological Action Research Study on Practicing and Improving Spiritual Care at two Danish Hospices

Viftrup DT, Nissen RD, … & Hvidt NC. (2021). Experiencing Meaning in Dying at the End of Life: A qualitative interview study with elderly patients at two hospices in Denmark. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2021.700285

Nissen RD et al. (2021). The Process of Spiritual Care. Frontiers in Psychology doi:10.3389/fpsyg.2021.674453.

Nissen RD & Hvidt NC (2021). Assessing Patients’ Spiritual Needs in Healthcare: An Overview of Questionnaires. In Büssing (ed.) 2021. Spiritual Needs in Research and Practice: The Spiritual Needs Questionnaire as a Global Resource for Health and Social Care. Palgrave Macmillan, Cham. DOI. doi.org/10.1007/978-3-030-70139-0.

Viftrup, Nissen, Søndergaard and Hvidt (2021). Four Aspects of Spiritual Care: A Phenomenological Action Research Study on Practicing and Improving Spiritual Care at two Danish Hospices. Palliative Care and Social Practice. ISSN 2632-3524.

Hvidt NC et al. (2020). What is spiritual care? Professional? Perspectives on the concept of spiritual care identified through group concept mapping. doi:10.1136/bmjopen-2020-042142

Nissen RD et al. (2020). The Catalogue of Spiritual Care Instruments: A scoping review. doi:10.3390/rel11050252

Nissen RD, Gildberg FA, Hvidt NC (2019). Approaching the religious patient in forensic psychiatry, with special focus on ethnic minority patients.

Nissen RD, Gildberg FA, Hvidt NC. (2019). Approaching the religious psychiatric patient in a secular country: Does 'subalternalizing' religious patients mean they do not exist? Archive for the Psychology of Religion

Nissen RD, Gildberg FA, Hvidt NC. (2018). Psychiatry, a secular discipline in a postsecular world? A review. Religions.

Gildberg FA, Paaske KJ, Rasmussen VL, Nissen RD, Bradley SK, Hounsgaard L. (2015). Humour: Power conveying social structures inside forensic mental health nursing. Journal of Forensic Nursing.

 

AFHANDLING

Nissen RD. (2019) Ph.d.d afhandling. In that most secular of rooms: The religious patient in secular society.

Nissen RD. (2004). Specialeafhandling. Representations of Australian Aboriginal Culture and Religion. An Analysis of Non-indigenous Representations of Indigenous Culture with Special Attention to Ethical Issues as well as Indigenous Cultural Concerns and Religion, Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

 

IKKE VIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER

 

TIDLIGERE PUBLIKATIONER

Nissen RD, 2009. Det handler om at tænke kreativt. Fleksicurity, nr. 9, august 2009

Nissen RD, 2002. Leg, sport og køn hos Arrernte og Warlpiri Central Australien. Fokus Idræt, Tværfagligt Tidsskrift idræt i træning og praksis, dec. 2002, 26. årg.

Nissen RD, 2002. ’Blackfellas and Whitefellas’: Indtryk fra Centralaustralien. Totem: Tidsskrift ved Institut for Religionsvidenskab, nr. 2, 2002, Aarhus Universitet

Nissen RD, 2001. Den Hvide Ingkata: Antropologi og politik i Central Australien. Totem: Tidsskrift ved Institut for Religionsvidenskab: nr. 2, 2001, Aarhus Universitet

 

EVALUERINGSRAPPORTER

Nissen RD, 2013. Huset Venture Danmark, Officiel Rapport 2008-2012, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Nissen RD, 2012. Forebyggelse og fastholdelse i job af fleks og skånejobbere, Forebyggelsesfonden

Nissen RD, 2011. Handicappede i job et beskæftigelsesprojekt ved Aabenraa Kommune, Aabenraa Kommune

 

UDDANNELSE

2019 Phd Syddansk Universitet

2004 Cand. Mag. Religionsvidenskab & Antropologi, Aarhus Universitet


KONFERENCER MED PAPER

2022 Spiritual communication with children in Denmark, Minneapolis, USA

2019 Forskningens døgn. Er det tilladt at tale med lægen om Gud?

2018 The Impact of Religion. Uppsala, Sweden

2018 The Nordic Conference for the Psychology of Religion, Honne, Norway

2018 Psykiatriens Forskningsdag

2017 International Conference for the Psychology of Religion. Hamar, Norway

2017 Center for Psykiatrisk Sygeplejeforskning

2017 Psykiatriens Forskningsdag

2016 Center for Psykiatrisk Sygeplejeforskning

2016 Nordisk Konference i Religionspsykologi

2011 Panelekspert ved konferencen ’Socialøkonomisk Virksomhed i Ikast/Brande’

2010 Arrangør af konferencen ’Socialøkonomisk virksomhed og etniske minoriteter’

2002 Paper ved konferencen: ’Traditions in the midst of change – The Strehlow Conference 2002’, The Strehlow Research Centre, Alice Springs NT, AU Paper: The Strehlow collection as an academic source to a pre-Christian society

2002 Anthropological Showcase; Journey to Horseshoe Bend, ’Traditions in the midst of change – The Strehlow Conference 2002’, The Strehlow Research Centre, Alice Springs NT, AU

2002 Working in a Cross-cultural Context, Alice Springs NT, AU


JOURNAL CLUBS OG TASK FORCE

2019- Medlem af forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg, Syddansk Universitet

2015-2019 Medlem af forskningsgruppen Psykiatri og Tro, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

2015-2016 Medlem af Humanistisk Rehabiliterings – og Palliationsgruppe, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

2015- Medlem af Network for Research in Faith and Health: www.faith-health.org

2015- Medlem af Journal Club Psychiatric Research (JCPR), Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Institut for regional sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU

2015- Medlem af Journal Club Feltarbejde som forskningstilgang, Klinisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU

2010 Medlem af Ugebladet Mandag Morgens Task Force: Velfærdens Iværksættere – en dansk strategi for socialt iværksætteri

1999 Medlem af fagrådet ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

FORSKNINGSOPHOLD 

2002 Feltarbejde i Centralaustralien ved The Strehlow Research Centre, Alice Springs NT, AU

2000 Feltarbejde i Centralaustralien ved The Strehlow Research Centre, Alice Springs NT, AU 

 

ERHVERVSERFARING

2021- Senior forsker, Forskningsenheden for almen praksis, Syddansk Universitet

2019 - 2021 Post-doc, Forskningsenheden for almen praksis, Syddansk Universitet

2019-2021 Forsker, Psykiatrisk afdeling Middelfart

2016 – 2019 PhD studerende, Psykiatrisk Afdeling Middelfart og Syddansk Universitet

2015 – 2015 Konsulent – Kosmo Groups ApS

2015 – 2016 Fundraiser og konsulent - Erhvervsakademi SydVest

2013 – 2015 Afdelingsleder - Huset Venture Danmark Syd

2012 – 2013 Konstitueret Direktør - SIC-Fonden under konkurs

2011 – 2012 Udviklingschef - Huset Venture Danmark

2008 – 2012 Afdelingsleder - SIC-Fonden

2005 – 2008 Daglig leder - Reva Tønder Kursusafdeling

2004 – 2005 Undervisningsassistent - Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

2001 – 2002 Instruktor – Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

FUNDRAISING OG PROJEKTER

2015 Psykiatriens Forskningsfond – Psykiatri, religion og spiritualitet

2015 Esbjerg Kommune – IDEA House Esbjerg

2015 Linak – Mobilt Prototypeværksted

2011 LAG – Foreningen Vadehavsprodukter

2010 Leonardo – Life Long Learning: Erfaringsdeling med virksomheder i Polen, Tyskland og Danmark

2009 Integrationsministeriet: Socialøkonomisk virksomhed med etnisk målgruppe

2008 SATS puljen: Huset Venture Danmark

2008 Socialministeriet: Sociale viceværter, botilbud til marginaliserede unge

2008 Forebyggelsesfonden: Forebyggelse og fastholdelse i job af fleks og skånejobbere

2007 Arbejdsmarkedsstyrelsen: Udvikling af funktionsuddannelse til regnskabsassistent

2006 Den Europæiske Socialfond: Broen til Erhvervslivet, uddannelse for unge handicappede

2006 Interreg. III: Grænseoverskridende samarbejde med Theodor Schäfer Berufsbildungswerk Husum

SPROG

Dansk Modersmål

Engelsk Akademisk niveau skriftligt og mundtligt

Tysk Højt niveau mundtligt, middel skriftligt

Svensk/Norsk Højt niveau forståelse

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Religionsvidenskab og antropologi, Cand. Mag., Representations of Australian Aboriginal Culture and Religion: An analysis of Non-Indigenous representations of Indigenous culture with special attention to Ethical Issues as well as Indigenous Cultural Concerns and Religion, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 14. jan. 2004

Forskningsområder

  • Religiøs Innovation
  • Antropologiske metoder
  • Kvalitative metoder

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller