Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Publikationer

Hvidt NC, Viftrup DT, Nissen RD (eds.) (2023). Spiritualitet og Sundhed. Temanummer nr. 38 Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. ISSN (online) 1904-7975.

Viftrup DT, Nissen RD, Thompson A, Dalsgaard M, Søndergaard J, Hvidt NC (2023). Life is like school and dying is like coming home – A qualitative study on spirituality of young children in highly secularized Denmark.

Nissen RD, et al. (2023). Åndelig omsorg i post-sekulære kontekster: Et integrativt review af spørgeskemaer. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund.

Viftrup DT., Hemdrup M., Højsager H., Nielsen M., Rosenbæk F., Nissen, RD. (2023). Caring spiritually: A Study on Spiritual Care Training in a Hospice-setting. Journal of Hospice and Palliative Nursing.

Stripp TA., Viftrup DT, Nissen RD, Wehberg S, Søndergaard J, Hvidt NC (2023). Testing the acceptability and comprehensibility of a questionnaire on existential and spiritual constructs in a secular culture through cognitive interviews. Survey Research Methods. https://doi.org/10.18148/srm/2023.v17i1.7971

Ege C, Viftrup DT, Nissen RD (2023). Rapport om Sorg og Livsmod.

Viftrup DT, Andersen AH, Nissen RD (2022). Det var sgu meget dejligt at snake om døden. Omsorg. Tidsskrift for palliative medisin. Nr. 3, 2022. Fagbokforlaget Norge.

Nissen RD & Andersen AH (2022). Addressing religion in secular healthcare: existential communication and the post-secular negotiation. https://doi.org/10.3390/rel13010034.

Nissen RD, et al. (2021). Spiritual Needs Assessment in Post-secular Contexts: An integrative review of questionnaires.  https://doi.org/10.3390/ijerph182412898. 

Lindekilde CR, Nissen RD, et al. (2021). Risk Factors for Coercion in Mental Health Services, The FOSTREN-EViPRG Training School 2021 Abstract Book. IRS, RFM.

Viftrup DT, Nissen RD, Søndergaard J, & Hvidt NC (2021). Four Aspects of Spiritual Care: A Phenomenological Action Research Study on Practicing and Improving Spiritual Care at two Danish Hospices.

Viftrup DT, Nissen RD, … & Hvidt NC. (2021). Older adults’ Experience of Meaning at the End of Life in Two Danish Hospices: A qualitative interview study. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2021.700285.

Nissen RD, Viftrup DT, and Hvidt NC (2021). The Process of Spiritual Care. Front. Psychol., doi:10.3389/fpsyg.2021.674453.

Nissen RD & Hvidt NC (2021). Assessing Patients’ Spiritual Needs in Healthcare: An Overview of Questionnaires. In Büssing (ed.) 2021. Spiritual Needs in Research and Practice: The Spiritual Needs Questionnaire as a Global Resource for Health and Social Care. Palgrave MacMillan, Cham. doi.10.1007/978-3-030-70139-0.

Prinds C, Nissen RD et al. (2021). Skønhed i coronpandemiens skygge. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. Essay. DOI: https://doi.org/10.7146/tfss.v17i33.123592.

Hvidt NC, Nissen RD, et al. (2020). What is spiritual care? Professional Perspectives on the concept of spiritual care identified through group concept mapping. doi:10.1136/bmjopen-2020-042142.

Nissen RD et al. (2020). The Catalogue of Spiritual Care Instruments: A scoping review. Religions. doi:10.3390/rel11050252.

Nissen RD (2019). In That Most Secular of Rooms. The Religious Patient in Secular Psychiatry: A qualitative study of how psychiatrists in Danish psychiatric practice approach topics of a religious/spiritual nature. University of Southern Denmark. ISBN: 978-87-93669-70-3.

Nissen RD, Gildberg FA, & Hvidt NC (2019). The Religious Patient in Forensic Psychiatry, with special focus on ethnic minority patients. Published in Mental Health, Religion & Culture. doi:10.1080/13674676.2019.1636368.

Nissen RD, Gildberg FA, & Hvidt NC (2019). The religious patient in secular psychiatry: Does ’subalternalizing’ religious patients mean that they don’t exist? Published in the Archives for the psychological study of religion. doi: 10.1177/0084672419868770.

Nissen RD, Gildberg FA, & Hvidt NC (2018). Psychiatry, a secular discipline in a postsecular world? A review. Religions Open Access Theology Journal. Published in Religions. doi:10.3390/rel9010032.

Gildberg FA, Paaske KJ, Rasmussen VL, Nissen RD, Bradley SK, & Hounsgaard L (2015). Humor: Power conveying social structures inside forensic mental health nursing. Published in Journal of Forensic Nursing. doi: 10.1097/JFN.0000000000000029.

Nissen RD (2004). Specialeafhandling. Representations of Australian Aboriginal Culture and Religion. An Analysis of Non-indigenous Representations of Indigenous Culture with Special Attention to Ethical Issues as well as Indigenous Cultural Concerns and Religion. Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

 

Forskningsprojekter

2022-             eHeart (for børn og voksne)

2022-             Samarbejde mellem læger og præster

2021-             Eksistentiel og åndelig omsorg i almen praksis og palliativ (SpNQ)

2021-             Eksistentiel og åndelig omsorg som del af patientforløbet (almen praksis)

2021-             Center for eksistentiel og åndelig omsorg og dannelse. FEA, SDU

2019-             Eksistentiel og åndelig omsorg i Danmark. FEA, SDU

2019-             Workplace reported violence Associated with Psychiatric Staff - Characteristics of self-reported workplace related violence and threats associated with mental health staff. Center for Psykiatrisk Sygeplejeforskning. Psykiatrisk Afdeling Middelfart

 

Forskningsgrupper og netværk mm

2023-             Telechaplaincy Community of Practice. University of Zürich.

2023-             Netværk for Human Flourishing

2017-             Videnscenter for Eksistentiel og Åndelig Omsorg, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

2017-             Journal Club, Forskningsgruppen for Ekistentiel og Åndelig Omsorg, FEA. SDU

2016-             IAPR, The International Association for the Psychology of Religion

2016-             Nordic Network for Research in Faith and Health: www.faith-health.org

2015-             Journal Club Psychiatric Research (JCPR), Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Institut for regional sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU

2021              Scientific Committee member, EvIPRG Training School

2020-2022      Presenters Club, Forskningsenhed Middelfart (RFM), Center for Psykiatrisk Sygeplejeforskning

2017-2021      Center for Psykiatrisk Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Afdeling Middelfart

2016-2021      Writers Club. Psykiatrisk Afdeling Middelfart

 

Vejledning

2023-             Phd vejleder (4). Maiken Kidholm. FEA. SDU

2022-             Phd vejleder (3). Johanna Swenne. Vejle. SDU

2021-             Phd vejleder (2). Sebastian Bloch. FEA. SDU

2021-             Phd vejleder (1). Sara Voetmann. FEA. SDU

2023              Specialevejleder. Silvia Jespersen

2022              Specialevejleder. Erhvervsspeciale, Merete Dalsgaard

2021-2022      Specialevejleder. Psykologisk Institut. SDU

 

Undervisning

2023              Diakonissen: Åndelig omsorg som del af patientforløbet

2023-             Sundhedsfaglige begreber. Medicin B6. SDU

2023-             Pålideligheden af observationer og deres betydning for viden. Medicin B6. SDU

2023-             Forholdet mellem sjæl og legeme. Medicin B6. SDU

2022-             Eksamensvejledning B6

2022-             Studiestartopgave. Medicin. SDU

2016-             Sundhedsfaglig Klassifikation. Medicin B6. SDU

2016-             Eksamensbedømmelse. Medicin B6. SDU

2021-2022      Pædagogikum

2022              Hvad er eksistentiel og åndelig omsorg? Louise Conrings dag. Diakonissestiftelsen. 27.10.2022

2022              Eksamensopgavebedømmelse. Audiologopædi.

2021              Netværk Folkekirke for Særlige Behov: Eksistentiel og åndelig omsorg i Danmark

2020              At interagere med data. Ricoeur og feltarbejde. Psykiatrisk afdeling Middelfart

2020              Eksamensopgavebedømmelse. Audiologopædi.

2018-2021      Sundhedsfaglige Begreber. Medicin B6. SDU

2017-2018      Argumentationsteori. Medicin B6. SDU

2019              Sundhedsfaglig Klassifikation. Pharmacology. SDU

2019-2021      Journal Club for Psychiatric Research. Center for Psykiatrisk Sygeplejeforskning. Psykiatrisk Afdeling Middelfart

2018              Feltarbejde som videnskabelig metode. Ricoeur og feltarbejde. Psykiatrisk afdeling Middelfart

2016              Hvad er religiøs/spirituel coping? Psykiatrisk afdeling Middelfart

 

Konferencer/seminar med oplæg/poster

2023              The General Practitioner and the Vicar: A match made in heaven? IAPR conference Groningen NL.

2023              Telechaplaincy CoP. eHeart: A digital platform for children who are relatives to seriously ill parents or siblings.

2023              Eksistentiel og åndelig omsorg som del af patientforløbet – The process of Spiritual Care. Oplæg på Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Årsmøde 2023

2023              Tværfaglig relationel forsøgsordning i Kolding for praktiserende læger og sognepræster. Oplæg på stormøde afholdt d. 12.01.2023

2022              Spiritual Communication with Children in Denmark. The American Psychological Association Convention, Minneapolis, USA

2022              Existential and spiritual care for and communication with children and youth who are relatives of life-threatened and dying family members. Nordisk fagkonferanse i eksistentiel helse: Climate psychology, existential health and sustainable future. Norge

2022              Læger og præster samarbejde. Medarrangør af konference (John Swinton). Folkekirkens videnscenter. FEA. SDU.

2022              Spiritual Communication with Children in Denmark. Seminar FEA. SDU

2022              Præsentation af forskningsprojekt om børns eksistentielle og åndelige udvikling. Religionernes dag 2022. DPU/Aarhus Universitet.

2021              WAPS. Poster presentation. The FOSTREN-EViPRG Training School 2021, Middelfart, Denmark, conference-poster. SOURCE-WORK-ID: 58b85649-8dc1-4637-968b-9e99a7b897a2

2019              Religion i psykiatrien. Forskningens døgn. (Nissen & Kørup)

2018              Spiritual Care in Secular Psychiatry. Nordic Conference for the Psychology of Religion. Norway

2018              Religion i psykiatrien. Psykiatriens forskningsdag (Nissen & Kørup)

2018              Psychiatry, a secular discipline in a postsecular world. The international conference on: The Impact of Religion; Challenges for Society, Law, and Democracy. In Uppsala Sweden

2017              Psychiatry, Religion, and Spirituality. A study on psychiatrists approach religious/spiritual topics in Danish psychiatric clinical practice. The International Association for the Psychology of Religion Conference 2017. Hamar, Norway

2017               Relationel sygepleje. CPS konference. Psykiatrisk sygepleje.

2017              A study on psychiatrists approach religious/spiritual topics in Danish psychiatric clinical practice. The Nordic Network for Faith and Health

2017              A study on psychiatrists approach religious/spiritual topics in Danish psychiatric clinical practice. Psykiatriens forskningsdag

2017              A study on psychiatrists approach religious/spiritual topics in Danish psychiatric clinical practice. Reduktion af tvang. CPS konference. Hindsgavl Slot, Middelfart

2016               Psykiatri, Religion og Spiritualitet: en undersøgelse af hvordan psykiatere i daglig dansk klinisk praksis tilgår emner af religiøs/spirituel karakter. CPS konference. Brobygning mellem klinisk forskning og praksis

 

Reviews

2021-2023      Gæsteredaktør, Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Temanummer spiritualitet og helbred

2022              TfSS: Exploring, describing, and mapping the constitutive elements of PRO

2022              TfSS: Stripp et al. Har vi brug for endnu et redskab i værsktøjskassen?

2022              TfSS: Navid. Afvist

2022              TfSS: Essay

2022              Exploring, describing, and mapping the constitutive elements of patient-reported                   outcomes (PROs) used in clinical practice. Tidsskrift for Sygdom og Sundhed

2022              Cultural Encounters and Religion in Palliative Care. Routledge. 2023

2021              Meanings of “the existential” in a Secular Country: A Survey Study Peer-reviewed                   original research article. Journal of Religion and Health.

 

Feltarbejde

2000              Central Australien

2002              Central Australien

 

Ikke videnskabelige publikationer

Juhl IU, Vesterdal L, Thomsen KF, Nissen RD, Hvidt NC (2023). Det gode samarbejde imellem lægen og sognepræsten. Månedsskrift for almen praksis. Marts 2023.

Nissen RD & Andersen AH (2022). Postkort fra en forsker. Addressing Religion in Secular

Healthcare. VID Netværk for viden og kompetencer i almen praksis.

https://www.linkedin.com/company/vid-almenpraksis/.

Prinds C, Nissen RD, et al. (2020). Danmark bestod den eksistentielle tryktest. Kronik. Politiken

Nissen RD, Gildberg FA, & Hvidt NC (2020). Spiritual care in secular healthcare settings. The Nordic Psychiatrist

 

Oversættelser

2020              Jeg ved ikke hvorfor han gjorde det. Det skete bare af sig selv. Kausalitet og selvmord i Nordvestgrønland. I: Menneske: Sundhed, samfund og kultur. Aagaard og Hounsgaard (ed.) Klim 2020

 

Erhvervserfaring

01.11.2019-31.10.2021         Postdoc, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

01.11.2019-31.10.2021         Forsker, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Region Syddanmark

01.05.2019-31.10.2019         Videnskabelig assistent, Forskningsenheden for Almen praksis, SDU

01.05.2016-30.04.2019         Phd studerende, Psykiatrisk Afdeling Middelfart

2013-2016                            Afdelingsleder, Huset Venture Syddanmark

2013                                    Konstitueret direktør, SIC-Fonden under konkurs

2012                                    Konstitueret direktør, SIC-Fonden

2009-2012                            Afdelingsleder, Huset Venture Syddanmark

2007-2009                            Projekt og Udviklingschef, SIC-Fonden – Huset Venture Syddanmark

2005-2007                            Projektleder, Reva Tønder

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Religionsvidenskab og antropologi, Cand. Mag., Representations of Australian Aboriginal Culture and Religion: An analysis of Non-Indigenous representations of Indigenous culture with special attention to Ethical Issues as well as Indigenous Cultural Concerns and Religion, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 14. jan. 2004

Forskningsområder

  • Religiøs Innovation
  • Antropologiske metoder
  • Kvalitative metoder

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller