Rikke Holm Bramsen

Netværk

Trinity College Dublin

Ekstern organisation: Universitet

Ulster University

Ekstern organisation: Universitet

Aarhus Universitet

Ekstern organisation: Universitet

National College of Ireland

Ekstern organisation: Uddannelsesinstitution

University of Arizona

Ekstern organisation: Universitet

Børnehusene

Ekstern organisation: Statslig

Psykologisk Institut

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Maynooth University

Ekstern organisation: Universitet

Danish Red Cross

Ekstern organisation: NGO

Michigan State University

Ekstern organisation: Universitet

Spirasi

Ekstern organisation: NGO

Unknown

Ekstern organisation: Ukendt

DEFACTUM

Ekstern organisation: Forskningsinstitution

Retsmedicinsk Institut

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Børnehus Midt

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Center for Voldtægtsofre

Ekstern organisation: Medicinsk

KU Leuven

Ekstern organisation: Universitet

Veterancentret

Ekstern organisation: Statslig

Børnehus Syd

Ekstern organisation: Kommunal

The Danish Veteran Center

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

University of Dublin

Ekstern organisation: Universitet

Danish Children’s Centres, Odense

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Probation Board of Northern Ireland

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Det Kriminalprævenive Råd

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Børnehus Hovedstaden

Ekstern organisation: Kommunal

Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU)

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Aalborg Universitetshospital

Ekstern organisation: Medicinsk

Krisecenter Odense

Ekstern organisation: Anden ekstern organisation

Region midt

Ekstern organisation: Ukendt