Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

2023-        : Syddansk Universitet - Studielektor

2019-2023: Syddansk Universitet - Adjunkt

2015-2019: Syddansk Universitet - Post Doc

2010-2015: Syddansk Universitet - Studielektor

2005-2010: Nykredit A/S - Kundechef

2003-2005: Kolding Erhvervsudvikling - Projekt- og IT konsulent

2002-2003: Joker Furniture A/S - Direktionsassistent

1996-1997: Stahlwille GmbH - Trainee 

Forskningsområde

Kundevendte medarbejdere, er ofte kritisk vigtige for en organisation i dens bestræbelser på at skabe omsætning og resultater – både på kort og lang sigt. Mit forskningsområde har fokus på kundevendte medarbejdere der arbejder med at sælge og rådgive. 

Disse kundevendte medarbejdere står til dagligt i krydsfeltet mellem både at skulle agere sælgende og rådgivende. De forventes at skulle sælge virksomhedens løsninger, og samtidig kunne evne at opbygge langvarige og økonomisk bæredygtige relationer til kunderne. Dette gælder for mange forskellige brancher og professioner, og særligt udtalt gælder det f.eks. for; bankrådgivere, revisorer, advokater, ingeniører, konsulenter (IT, marketing, mv.), assurandører, arkitekter m.fl..

De afledte spørgsmål der knytter sig hertil og som har min forskningsmæssige interesse er;

  • Hvilke egenskaber kendetegner den talentfulde kundevendte medarbejder?
  • Hvordan arbejder organisationer med at tiltrække, fastholde og udvikle talentfulde kundevendte medarbejdere?
  • Hvad kendetegner den gode rådgivning og det gode salg?
  • Hvilke former for stress får kundevendte medarbejdere ved at udfylde deres roller?
  • Hvorledes faciliteres det gode kundemøde?
  • Hvad kendetegner moderne salgscoaching og -ledelse?

 

Ovenstående spørgsmål trækker på teorier og forskning fra felter som Talent Management, arbejdsbetinget stress (rollestress), professionsteori, salgs- og rådgivningsteori samt faciliterings- og coachingteori.

I min forskning og tilgangen hertil, bringer jeg en mere end 10 års erfaring fra praksis med mig – herunder de fleste af årene i rådgivende funktioner. Denne erfaring gør at min forskningsmæssige tilgang er praksisnær. Jeg lægger meget vægt på at relevans og anvendelighed bringes i spil i min forskning, hvorfor jeg også formidler min forskning ad mange forskellige kanaler (foredrag, rådgivningsopgaver, workshops, videnskabelige artikler, bøger mv.). Det er i min optik når forskningen sættes i spil og formidles, at den giver værdi for det omgivende samfund. Her bliver de forskningsmæssige resultater kvalificeret af den praksis, som forskningen vedrører – og i den interaktion og det samspil opstår der oftest en dybere forståelse af forskningen og hvordan den kan anvendes i praksis.

Forskningsinteresser

Talent Management, Professioner, Arbejdsbetinget stress, Service Kvalitet, Coaching, Facilitering, Salg, Rådgivning, Adfærdsteori

Forskningsområder

  • Customer Relation Management (CRM)
  • Human Ressource Management
  • Organisationsteori

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller