Billede af Rune Andersen

Rune Andersen

Cand.mag. i mellemøststudier

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Curriculum Vitae

Rune Andersen, phd-stipendiat

Arbejde:
Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M
Telefon 65504559
ra@hist.sdu.dk

Uddannelse:

Cand.mag. i Moderne Mellemøststudier. “Den ægyptiske Anden”. Syddansk Universitet Odense

BA. i Religionsvidenskab, Syddansk Universitet Odense.

Forskningsområde

Forskningsområder:


Britisk rejselitteratur i perioden mellem 1735 og 1945 (Ægypten, Palæstina) 
Britisk guidebogslitteratur

Kulturmøde og identitetsdannelse 
Kolonialisme/postkolonialisme 
Turisme og religion


Titlen på min ph.d-afhandling er TURISME – MORFOLOGI OG MANIFESTATION, EKSKURSIONER I FORHOLDET MELLEM KRISTEN ARBEJDSETIK OG BEGREBET OM FRITIDSTURISME MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ GUIDEBOGSLITTERATUREN OM EGYPTEN I DET 19. ÅRHUNDREDE. Begrebet om turisme fremstår uforløst og polemiseres ofte igennem sin karakter af rejseform og det bevægemønster samt de normative og mentale tilknytninger der forekommer her under. Med det udgangspunkt er det ambitionen på den ene side at lave en generisk undersøgelse af fritidsturismens begrebslige ophav med baggrund i Bibelens fremstilling af arbejds- og civilisationsbegrebet, der her refererer til den morfologiske del af overskriften. På den anden side tager afhandlingen konkret afsæt i guidbogslitteraturen om Egypten (Murray, Baedeker og Cook) i perioden mellem 1847-1897 som tekstuelle manifestationer på den særegenhed turismen har som litterær genre. Dvs. en undersøgelse af hvordan guidebøgerne om Egypten benytter en anvisningsform, der indikerer en tekstlig bydeform som er original og karakteriserende for guidelitteraturen i modsætning til eksempelvis rejselitteraturen. Formålet er i sidste ende at indskrive de morfologiske og manifeste udtryk og performativer under begrebet om turisme med intentionen om at skabe konsistens i forholdet mellem begreb og ontologi og de epistemologiske ind- og udsigter der normeres herover.

Forskningsinformation

 

The Grand Turn - From Traveler to Tourist
A literary study of the transformation from travel literature to
guidebook literature on Egypt in the 19th century 

Andersen, Rune (to be published) i: Journeys

Contested Palestine. Western travel literature narratives from the sanjak of Acre to Israel & the Palestinian territories with a focus on the 19th century

Andersen, Rune  with P. Seeberg  (to be published) i: Contested Places

Korrekthedens Blindgyde                                                                                                                                                                                        

Andersen, Rune. I: Information om Invandrere. 11. årgang - nr. 2, 2007. s. 12-14 (link: http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_Mellemoest/Videncenter/IOI/IOI2007/IOI0207.ashx)

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.