Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Formel pædagogisk uddannelse

Forsvarets kursus i pædgogik for militærlæger, Lynæs Fort, 1982
Klinisk vejlederkursus for overlæger i Region Syddanmark, Kolding sept. 2014

Uddannelsesadministrative opgaver

Som professor uddannelsesansvarlig den universitære uddannelse i anæstesiologi og intensiv medicin, 2003-14, SDU
Kursusleder for A-kursus i anæstesiologi, 1998-2003, Skejby Sygehus

Undervisnings- og eksamenserfaring, vejledning, herunder tildeling af universitetspriser el. lign.

Som klinisk lektor på Århus Universitet undervist i kandidatuddannelsen i medicin fra 2001-3.
Som klinisk professor på OUH, SDU, undervist på kandidatuddannelsesn fra 2003-
Undervisningen har foregået som forelæsninger, CASE-undervisning og færdighedstræning specielt i Simulationscentret.
Undervisningen har foregået i tæt samarbejde med de kliniske lektorer, de ph.d.-studerende samt studentermedhjælpere

Som klinisk lektor på Århus Universitet været medvejleder på 3 kandidatopgaver og hovedvejleder på et kandidatspeciale
Som professor på OUH/SDU været hovedvejleder på 14 kandidatspecialer
Erfaring som censor igennem mere end 10 ved OSCE-embedseksamen
Erfaring som censor ved den Europæiske Eksamen i Intensiv Medicin, 2009-14

Metoder, materiale og redskaber

Undervisningen har fundet sted i form af forelæsninger, diskussion af cases og simulatortræning. Vejledningsmetoderne har været interaktive.

Er medforfatter på kapitler i 3 lærebøger.

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk forskning

Jeg har lagt vægt på klinisk forskning i form af mere end 120 peer reviewed arbejder og mindre vægt på pædagogisk forskning

Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling, herunder undervisningsevalueringer

Undertegnede har bred undervisningserfaring og generelt gode evalueringer.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Palle Toft er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller