Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Uddannelse

Research Diploma in the Social Sciences, ISS, Erasmus Universitetet, afd. i Haag, 1974.
Cand. merc. i udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus, 1972.

Aktuelle Stilling

Professor Emeritus, Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse, Syddansk Universitet.

Tidligere stillinger

Professor i Design- & innovationsledelse, Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse, Syddansk Universitet, Campus Kolding (2009-2018).

Forskningschef Designskolen Kolding (2009-2012). Leder af forskningsakkreditering.

Professor i entreprenørskab og innovationsledelse, Handelshøjskolen Århus (2005-2009).

Professor i Erhvervsøkonomi, Handelshøjskole Syd (1993-1998) og Syddansk Universitet (1998-2005).

Leder af Center for Entreprenørskab og småvirksomhedsforskning (CESFO), HHS/SDU (1995-2005).

 

Deltagelse i faglige fora

Det Strategiske Forskningråd, Ministeriet for Videnskab, Innovation og Uddannelse. Bstyrelsesmedlem (2004-2007).

Internal Danish Entrepreneurship Academy - IDEA. Næstformand i bestyrelsen (2004-2009).

European Council for Small Business. Board member (1999-2008).

Medredaktør af 'Entrepreneurship & Regional Development – An International Journal' (2006-2008).

Medlem af det rådgivende udvalg for innovationsmiljøer. Industriministeriet (1999-2001).

Nordic Conference for Small Business Research. Medlem af organisationskomiteen (1998; 2000; 2002 and 2008).

Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Kompetence (LOK). Bestyrelsesmedlem (1999-2006).

Medstifter af Det Danske Ledelsesakademi (2006).

Arkitektfirmaet Møller & Grønborg AS. Bestyrelsesmedlem (1988-1993).

Fiberline Composites AS. Bestyrelsesmedlem (1997-2004).

Forskningsprofil

Omdrejningspunktet for min forskning har været mindre virksomheders rolle for dynamikken i den danske erhvervsstruktur. Over årene har en række perspektiver og udfordringer været i fokus, som fx mindre virksomheders lokalisering og rolle for den regionale udviklingsdynamik; regional erhvervsudvikling og erhvervsfremme. Mindre virksomheder og iværksætteres internationalisering; mindre virksomheders særlige ledelsesformer og -udfordringer, herunder innovations- og designledelse i mindre virksomheder.

Jeg har været leder af CESFO - Center for Entreprenørskab & Småvirksomhedsforskning (1995-2005).

Jeg har stået i spidsen for en række studier og analyser af små danske underleverandører og deres udfordringer i spændet mellem den lokale kontekst og de globale forsyningsnetværk- 

Jeg har været leder af analyseenheden i Design2innovate, der bl.a. støttedes af EU's s strukturfondsprogrammer (2012-2016). Designskolen Kolding - SDU.

Jeg har været medstifter ad forskningsprojektet Design2Network, ledet af professor MSO Kristin, B. Munksgaard, SDU. (2013-2017).

Undervisning

De mange år har givet erfaringer fra undervisning på bachelor og kandidatuddannelser i fx  ledelse; design- og innovationsledelse; strategi; international virksomhedsudvikling; entrepreneurship; virksomhedslokalisering og klyngeanalyser. Jeg har været vejleder for et stort antal specialestuderende.
Gennem årene har jeg været hovedvejleder for 8 Ph.D. studerende i perioden 1992-2015. Jeg har også været medvejleder og bivejleder for en række Ph.D. studerende.

Jeg har været leder af 'Doctoral Seminars at the European Doctoral Programme in Entrepreneurship & Small Business' som har fundet sted årligt i forbindelse med RENT konferencerne (2001-2007).

Jeg har taget initiativ til og medvirket i en række uddannelsesinitiativer, som fx.:

HA-SMV (Bachelor in small business management) ved Handelshøjskolen Syd/SDU.

Kandidatstudiet i International Virksomhedsudvikling. SDU.

Stifter af masteruddannelsen IMEET – International Master in Entrepreneurship Educations & Training. En 2 årig efteruddannelse i regi af IDEA, med deltagelser af en række europæiske læreranstalter.

Medstifter af DREAM - Doctoral Retreat on Entrepreneurship As Making. Med prof. Saras Sarasvathy, University of Virginia. Sandbjerg, 2007.


Forskningsområder

  • Strategier for innovation
  • Design/ og innovationsledelse
  • entrepreneurship
  • ledelse i SMVer
  • Regional erhversdynamik
  • klyngeanalyser
  • virksomhedsnetværk
  • relationsledelse

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler