Personlig profil

CV

Navn:
Per Morgen
Arbejdssted:
Institut for Fysik og Kemi
Syddansk Universitet
Campusvej 55, DK-5230 Odense M
Danmark
Uddannelse:
Cand.scient. fysik og kemi, Aarhus Universitet, 1969
Lic.scient. i fysik, Odense Universitet, 1978
Dr.scient. i fysik, Odense Universitet, 1991
Ansættelser:
Forskningassistent, Fysisk Laboratorium, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1970
Professor, UNESCO Associate Expert, University of Brasilia, Brazil, 1970-1973
Kandidatstipendiat, Odense Universitet, 1973-1977
Lektor, Syddansk Universitet, 1977-
Gæsteprofessor, Electrical Engineering Department, Stanford University, 1980-1981
Gæsteforsker, Physik Department E20, Technical University of Münich, Garching, Germany, i perioder, 1983-1986
Videnskabelig direktør, EuroPACE (European Programme of Advanced Continuing Education), Paris, Frankrig, 1988-1991
Forskningsleder, Institut for Fysik og Kemi, SDU, 2006-
Tillidshverv:
Formand for 'Science and Technology' Academic Network of the EADTU (European Association of Distance Teaching Universities). 2000-2003
Medlem af Studienævn for Datateknologi, Odense Universitet, 1993-1999
Medlem af Det Naturvidenskabelige Studienævn, Syddansk Universitet, 2000-2003 og 2006-2007
Institutleder, Fysisk Institut, SDU, 1979-1980 og 2003-2006
Næstformand for bestyrelsen i Dansk Fysisk Selskab 2003-2006
Formand for fysikcensorkorpset fra 2006
Medlemskab af faglige selskaber:
Medlem af American Vacuum Society
Medlem af Dansk Fysisk Selskab
Medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi
Firma:
Direktør og bestyrelsesmedlem i NanoS ApS, Forskerparken Fyn, 2001-2004

Forskningsområde

Per Morgens forskningsaktiviteter har vægt på anvendelsen af en række overfladeanalytiske og mikroskopiske metoder og omfatter p.t.

 • overfladeegenskaber af silicium og overfladereaktioner på silicium overflader
 • tynde - og ultratynde film, som dyrkes med atomar kontrol på silicium og silicium karbid overflader (med skandinaviske partnere, og partnere i Aalborg, Århus og Lissabon)
 • nanostrukturerede (nanoporøse) "mønstermaterialer" i Al2O3 og disses muligheder for anvendelser, f.eks. som substrater for SERS (overfladeforstærket Raman spredning) i samarbejde med forskere fra det tekniske fakultet
 • instrumentation og udvikling af nye analysemetoder til detektion af nanopartikler i materialer og på overflader (FINST innovationskonsortium)
 • anvendelser af nanopartikler dannet på overflader til indlejring i matricer af andre stoffer (f.eks. oxider) til brug i solceller, brændselsceller, brintlagringsmaterialer, antiseptiske belægninger, og vandrensning (sammen med forskere på det tekniske fakultet)
 • plasmapolymerisering af overflader af polymermaterialer til dannelse af superhydrofobe overflader til brug i fabrikationen af intraokulære linser (m. Risø/DTU, IISc, Bangalore, Indien og Aravind Eye Hospital, Madurai, Indien)
 • dannelse af nye materialer og materialestrukturer til brug i nye typer af batterier, brændselsceller og brintlagring  (IISc, Bangalore, Indien og det tekniske fakultet)
 • brug af synkrotronstråling til studier af overflader og overfladereaktioner med fotoemissionsspektroskopi (Ålborg, Aarhus, og kolleger ved  SPring-8, Hyogo, Japan)

 

Eksterne ansættelser

Visiting professor, Indian Institute of Science

20052015

Videnskabelig direktør, EuroPACE

1. sep. 198831. aug. 1991

Forskningsområder

 • Brændselsceller
 • Halvlederfysik
 • Katalyse
 • Solceller
 • Faststoffysik
 • Nanovidenskab og nanoteknologi
 • Funktionelle nanomaterialer

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Per Morgen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller