Personlig profil

CV

Uddannelse

 • 1990-1999 Aalborg Universitet. Cand.phil. (1995), ph.d. (1999).
 • Udlandsophold på Universitetet i Bergen 1993, Johns Hopkins University 1997.
 • Adjunktpædagogikum, 2000; Ph.d.-vejlederkursus, 2007; Projektledelse for forskere, 2009.

 Ansættelser

 • 1995-99 Ph.d.-stipendiat, Center for Æstetik og Logik, Aalborg Universitet.
 • 1999 Forskningsadjunkt, Modernismens betydende former, Aalborg Universitet.
 • 1999-03 Adjunkt, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet.
 • 2003-2012 Lektor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet.
 • 2007-09 Viceinstitutleder med særligt ansvar for uddannelse.
 • 2009-10 Fagleder ved danskuddannelsen, SDU, Kolding.
 • 2009-12 Leder af forskeruddannelsesprogrammet for Litteratur, Æstetik og Kommunikation (FLÆK) (tidligere H.C. Andersen Forskerskolen), SDU.
 • 2010 Fulbright Visiting Professor ved Scandinavian Department, University og Wisconsin, Madison.
 • 2012-19 Institutleder, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet.
 • 2013-19 Campusleder, campus Kolding.
 • 2019- Institutleder, Institut for Kulturvidenskaber

 Projektledelse

 • Administrator og koordinator for NORDLIKS (Nordplus), 2002-4.
 • Leder af Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet, 2003-2013
 • Leder af forskningsprojektet Nye synsvinkler på fortælleren: Narratologiske perspektiver (FKK), 2005-7
 • Medlem af styringskomiteen for The Nordic Network for Narrative Studies (NorFa), 2009-11.
 • Medlem af styrekomiteen for The European Narratology Network, 2009-13.
 • Chairman for The European Narratology Network, 2011-13.
 • Medlem af styrekomiteen for The International Society for the Study of Narrative, 2017-2019.

Redaktionelle opgaver, mv.

 • Medredaktør af K&K. Kultur og Klasse. Kritik og Kulturanalyse, 1999-13; 2018-.
 • Skriftserieredaktør for Skrifter fra Center for Narratologiske Studier/Writings from the Center for Narratological Studies.
 • Boganmelder ved Berlingske Tidende, 2004-18.
 • Redigeret og medredigeret antologier om billedsprog, H.C. Andersens eventyr, Helle Helle og narratologiske emner.

 Undervisnings- og vejledningserfaring

 • BA-undervisning: Kurser i tekstanalyse, moderne skandinavisk litteratur, kultur og sprog, sprog- og litteraturteori, litterær minimalisme. BA-projektvejledning
 • Kandidat-undervisning: Kurser om nyere litteratur (dansk og international), litteraturteori, romanteori, karakterteori, narratologi, storytelling, litterær karakterologi, filmmusicals, upålidelig narration.
 • Speciale- og ph.d.-vejledning indenfor litteratur, medier, kommunikation.
 • Opbygning og udvikling af ny danskuddannelse ved SDU Kolding, 1999-. Ansvarlig for udvikling af ny tekstanalysedisciplin. Uddannelsen er siden blevet nedlagt.
 • Udvikling af tilvalgsuddannelse i Narratologi og Storytelling. Uddannelsen er siden nedlagt.
 • Utallige foredrag i ind- og udland på universiteter, folkeuniversiteter, folkebiblioteker, gymnasier, for private virksomheder, mv., samt offentlig optræden i radio og TV som ekspert i litteratur, litterær kultur og storytelling.

 Diverse

 • Bestyrelsesmedlem, Haderslev Katedralskole, 2004-2006, 2007
 • Medlem af bestyrelsen for Kolding Musikskole 2007-2015, formand 2009-15.
 • Formand for Damusa - Dansk Musikskolesammenslutning siden 2011-2015.
 • Medlem af bestyrelsen, Munkensdam Gymnasium siden 2014, formand siden 2018.
 • Medlem af repræsentantskabet for Business Kolding siden 2017-19.

 

Forskningsområde

 • Narrativitet og narratologi (karakter, upålidelig narration, simultan narration, mulig verden teori, narrativitet tværmedialt, storytelling).
 • 20. århundredes litteratur; dansk, norsk, engelsk.
 • Litterær realisme (dansk og norsk realisme, realisme teori, minimalisme).
 • Filmstudier (narration, musicals).
 • Eventyrstudier (H.C. Andersen, nyere litteraturs brug af eventyrstrukturer).

Forskningsinteresser

Narratology, narrative, storytelling, narration, counter narrative, literary theory, minimalism, realism, character, musicals, Danish literature, Norwegian literature, 20th century literature, corporate communication, fairy tales. 

Forskningsområder

 • Tekstteori og -analyse
 • Litteraturteori og litteraturhistorie
 • Dansk/ Nordisk
 • Kommunikation
 • Film
 • Strategisk kommunikation

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Per Krogh Hansen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler